Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki jakoi kunniamainintoja henkilöstölleen

Kaupunki jakaa vuosittain kunniamainintoja vuoden työntekijälle, vuoden lähijohtajalle, vuoden Voi hyvin -agentille sekä vuoden työpaikalle. Kaupungin henkilöstö voi vuosittain esittää kunniamaininnan saajia, joista kaupungin työsuojelutoimikunta valitsee kunniamainintojen saajat.

Vuoden työntekijäksi valittiin sairaanhoitaja Maria Acquah, vuoden lähijohtajaksi ympäristönsuojelupäällikkö Jesse Mether ja Voi hyvin -koordinaattoriksi Leena Ylönen Linnankosken lukiosta. Vuoden työpaikaksi valittiin Jokilaakson koulu alla olevin henkilöstön antamin perusteluin.
Tänä vuonna kunniamaininnat jaettiin keskiviikkona 26.10.2022 Taidetehtaalla. Palkinnot jakoivat henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari ja kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.

Porvoon kaupungin vuoden teema työhyvinvoinnin osalta on ”Tiimin elinvoimasta tukea työn muutoksen tuomassa epävarmuudessa”. Koko henkilöstön työhyvinvointi-iltapäivän luennon piti tänä vuonna tietokirjailija ja työpäivämuotoilija Aku Varamäki näkökulmalla ”Pienet arkipäivän muutokset ja työn ilo”.


Vuoden työntekijä: Sairaanhoitaja Maria Acquah, kuntoutusosasto 3
Maria on erittäin pidetty työyhteisön jäsen. Hän tulee kaikkien kanssa toimeen, rauhallisuudellaan ja positiivisuudellaan tuo tasapainoa osaston arkeen. Potilaiden keskuudessa myös erittäin pidetty hoitaja. Maria vie innokkaasti eteenpäin osaston asioita, aina valmis kokeilemaan kaikkea uutta. Raudanluja ammattilainen, mielettömän ihanalla olemuksella ja luonteella.

Maria on aktiivinen työpaikan kehittäjä. Hän osallistuu työpaikalla mm. työn sujuvuutta ja potilasturvallisuutta parantavien asioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi hän jakaa työyhteisön jäsenille omaksumaansa haavanhoitoon liittyvää tietoa ja taitoa haavanhoidon erityisopinnot suoritettuaan. Maria on positiivinen ja aina ystävällinen työssään sairaanhoitajana ja työyhteisössä kollegoilleen.

Vuoden lähijohtaja: Ympäristönsuojelupäällikkö Jesse Mether, ympäristönsuojelu
Jesse on lyhyessä ajassa hitsannut yksikkömme asiantuntijoista tiimin ja luonut työyhteisöömme hyvän hengen. Hän on kannustava, helposti lähestyttävä, avoin, myönteinen ja erittäin huumorintajuinen.

Jesse on taitavasti luotsannut meidät vaikean korona-ajan läpi. Huolehtinut hyvinvoinnistamme etätyöstä huolimatta. Hän on tuonut työyhteisöön myös uusia tuulia ja uusia, hyviä käytäntöjä.

Työntekijänä on tunne, että huolehtii hyvin esihenkilölle kuuluvista tehtävistä samalla kun hän antaa asiantuntijoille tilaa tehdä omaa työtään. Hän on yhteistyökykyinen, keskusteleva sekä ratkaisukeskeinen ja ymmärtää työhömme liittyviä monia ristiriitaisuuksia. Jesse arvostaa alaisiaan ja heidän osaamistaan ja antaa hyvin tehdystä työstä myös myönteistä putetta. Vaikeissa tilanteissa hän pitää puoliamme ja huolehtii jaksamisestamme. Hän kohtelee meitä tasapuolisesti ja on reilu esihenkilö.

Voi hyvin-agentti: Tuntiopettaja Leena Ylönen, Linnankosken lukio

Leena on positiivinen, toisia kannustava, työyhteisöä yhdistävä tekijä, joka pitää toisista huolta ja aina kyselee kuulumisia. Todellinen työpaikan sydän, joka saa ihmiset liikkeelle ja hymyn huulille.

Vuoden työpaikka: Jokilaakson koulu
Vuonna 2019 perustetussa Jokilaakson koulussa on yhdistynyt kahden itsenäisen työyhteisön vahvuudet ja osaaminen. Uuden koulurakennuksen hankinnan viivästymisestä johtuvat muutokset ja epävarmuus on kyetty näkemään mahdollisuutena vahvistaa uusien toimintatapojen käyttöönottamista jo silloisessa fyysisessä oppimisympäristössä. Samalla on voitu hioa ja tiivistää yhteistyötä koulun ulkopuolisiin sidosryhmiin, joiden kanssa on kehitetty nykytilannetta ja katsottu toiveikkaasti tulevaan. Työyhteisön elinvoima on mahdollistanut uudenlaisen työ- ja oppimisympäristön sekä toimintamallien sisäistämisen onnistumisessa.
Koulun aktiivisesta viestinnästä välittyy yhdessä tekemisen ilo ja lähiympäristön merkitys koulun toiminnan rikastuttajana. Hyvässä tiimissä hyvää kannattaa jatkaa!

Kuvassa vasemmalta: Maria Acquah, Jesse Mether sekä Piritta Simola, Hanna Salonen, Juha Huttunen ja Jussi Kauppinen Jokilaakson koulusta. Palkituista Leena Ylönen ei ollut läsnä tilaisuudessa.