Hoppa till innehåll

Borgå stad delade ut hedersomnämnanden till sina anställda

Staden belönar årligen årets medarbetare, årets närmaste chef och årets Må Bra-agent samt årets arbetsplats. Stadens personal kan årligen föreslå vilka som ska få hedersomnämnanden, Stadens personal kan årligen föreslå vilka som ska få hedersomnämnanden och bland dem väljer stadens arbetarskyddskommission mottagarna av hedersomnämnanden.

Till årets medarbetare valdes sjukskötare Maria Acquah, till årets närmaste chef miljövårdschef Jesse Mether och till årets Mår Bra-koordinator Leena Ylönen från Linnankosken lukio. Till årets arbetsplats valdes Jokilaakson koulu enligt personalens motiveringar nedan.
I år utdelades hedersomnämnandena på onsdagen 26.10.2022 på Konstfabriken. Priserna utdelades av personaldirektör Anu Kalliosaari och stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.
Årets tema i Borgå stad för arbetshälsas del är Teamets livskraft ger stöd i osäkerheten som förändringar i arbetet medför. Må Bra-eftermiddagen hölls för alla anställda i år av fackboksförfattare och workday designer Aku Varamäki med synvinkeln ”Små förändringar i vardagen och arbetsglädje”.

Årets medarbetare: Sjukskötare Maria Acquah, rehabiliteringsavdelning 3
Maria är en mycket omtyckt medarbetare på sin arbetsplats. Hon kommer överens med alla, skapar med sitt lugn och sin positiva attityd balans i avdelningens vardag. Bland patienter är hon också en mycket omtyckt skötare. Maria främjar ivrigt avdelningens ärenden och är alltid redo att pröva på allt nytt. Hon är en stenhård proffs med otroligt fin utstrålning och karaktär.

Maria är en aktiv utvecklare av arbetsplatsen. Hon deltar på arbetsplatsen bl.a. i planeringen och genomförandet av saker som gör arbetet smidigare och förbättrar patientsäkerheten. Dessutom delar hon med sig av den kunskap om och kompetens i sårvård som hon har fått efter att ha avlagt specialstudier i sårvård. Maria är positiv och alltid vänlig i sitt arbete som sjukskötare och mot sina kolleger på arbetsplatsen.

Årets närmaste chef: Miljövårdschef Jesse Mether, miljövården
Jesse har på en kort tid gjort de sakkunniga i vårt team till ett sammansvetsat team och skapat en god anda i vår arbetsgemenskap. Han är uppmuntrande, lättillgänglig, öppen, positiv och har ett bra sinne för humor.

Jesse har på ett skickligt sätt fört oss genom den svåra coronatiden. Sörjt för vårt välmående trots distansarbetet. Han har också gett arbetsplatsen nya vindar och ny, god praxis.

Som anställd har man en känsla att han sköter bra de arbetsuppgifter som hör till chefen, samtidigt som han ger experterna utrymme att utföra deras arbete. Han är samarbetsvillig, diskuterande och lösningsfokuserad och förstår alla de motstridigheter som anknyter till vårt arbete. Jesse uppskattar sina medarbetare och deras kompetens och ger också positiv respons på välutfört arbete. I svåra situationer håller han vår sida och ser till att vi orkar i vårt arbete. Han bemöter oss jämlikt och är en rättvis chef.

Må Bra-agent: Timlärare Leena Ylönen, Linnankosken lukio

Leena är en positiv person som uppmuntrar andra, svetsar samman arbetsgemenskapen, tar hand om andra och frågar alltid hur det står till. Med sitt stora hjärta för alla får hon människorna på arbetsplatsen i gång med med leendet på läpparna.

Årets arbetsplats: Jokilaakson koulu
I Jokilaakson koulu som grundades år 2019 har två självständiga arbetsgemenskapers styrkor och kompetens förenats. De ändringar och den osäkerhet som berott på fördröjningarna i att få en ny skolbyggnad har kunnat ses som en möjlighet att stärka ibruktagandet av nya tillvägagångssätt redan i den dåvarande fysiska inlärningsmiljön. Samtidigt har man kunnat finslipa och intensifiera samarbetet med intressentgrupper utanför skolan, med vilka man har utvecklat nuläget och blickat hoppfullt framåt. Arbetsgemenskapens livskraft har möjliggjort en ny arbets- och inlärningsmiljö samt en lyckad integration av verksamhetsmodellerna.
Skolans aktiva kommunikation förmedlar glädjen att arbeta tillsammans och närmiljöns betydelse som berikar skolans verksamhet. I ett bra team lönar det sig att fortsätta med det som är bra!

På bilden från vänster: Maria Acquah, Jesse Mether samt Piritta Simola, Hanna Salonen, Juha Huttunen Jussi Kauppinen från Jokilaakson koulu. Leena Ylönen var inte på plats på tillställningen.