Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki kohdistaa paikallisesti neuvoteltuja palkantarkistuksia erityisesti varhaiskasvatukseen ja vaativiin asiantuntijatehtäviin

Porvoon kaupunki on neuvotellut paikallisesti sovittavat kunta-alan valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten 1.6. palkantarkistukset. Palkantarkastuksia kohdistettaessa on ollut tavoitteena muun muassa parantaa henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta.

Porvoon kaupungin tunnus.

Tarkoituksena on myös uudistaa palkkausjärjestelmiä siten, että työssä tarvittavan osaamisen ja vastuun sekä yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuvat nykyistä paremmin.

Porvoon kaupunki vahvistaa henkilöstönsä veto- ja pitovoimaa korottamalla useiden ammattiryhmien palkkoja. Kuukausittainen korotusvaikutus on noin 128 000 euroa. Paikallisesti neuvotellut palkankorotukset kohdistuvat kaikille toimialoille valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Erityisesti palkantarkistuksia kohdennetaan niille aloille, joissa on tällä hetkellä suurimpia haasteita henkilöstön saatavuudessa kuten varhaiskasvatuksen henkilöstöön ja vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Esimerkkinä varhaiskasvatuksen palkkoja:
Tehtäväkohtainen palkka € 1.6.2023 vähintään / Korotus €
varhaiskasvatuksen opettaja (KM) 2823,35 183,33
varhaiskasvatuksen erityisopettaja (KM) 3 245,83 191,69
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 2 388,30 129,69–130,24
päiväkodin johtaja 3 473,75 264,32–380,23

Kunta-alan palkkausjärjestelmää kehitetään pitkäjänteisesti

Neuvottelupöydissä oli tänä vuonna järjestelyvaraerien lisäksi kehittämiserä, joka perustuu kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskevaan kehittämisohjelmaan.

– Kunta-alan palkkojen kehittämisohjelma jatkuu yhteensä viisi vuotta, joten tämä neuvottelukierros oli vasta alkua. Tänä keväänä kirjattiin alustavia suunnitelmia myös siitä, mitä tarkistellaan ensi vuoden neuvotteluissa, kertoo palvelussuhdepäällikkö Filippa Autio.

Paikallisesti neuvotellut erät koskevat vain osaa palkansaajista, mutta valtakunnallisesti sovittu palkkojen yleiskorotus koskee kaikkia. Lisäksi kesäkuun lopussa maksetaan kaikille 2.-31.5.2023 palvelussuhteessa olleille vähintään 465 euron kertaerä.