Hoppa till innehåll

Borgå stad riktar lokalt förhandlade lönejusteringar särskilt till småbarnspedagogiken och krävande sakkunniguppgifter

Borgå stad har förhandlat om de lönejusteringar 1.6 i kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal vilka avtalas lokalt. Målet för hur lönejusteringarna riktas är bland annat att förbättra tillgången på personal, arbetslivets kvalitet och att få goda resultat inom serviceproduktionen.

Porvoon kaupungin tunnus.

Avsikten är också att reformera lönesystemen så att den kompetens och det ansvar som behövs i arbetet samt individens belöning för goda arbetsprestationer förverkligas bättre än för närvarande.

Borgå stad stärker dragnings- och hållkraften för sin personal genom att höja flera yrkesgruppers löner. Den månatliga höjningseffekten är cirka 128 000 euro. De lokalt förhandlade löneförhöjningarna riktar sig till alla sektorer enligt nationella tjänste- och arbetskollektivavtal.
Lönejusteringar riktas särskilt till de sektorer där det finns utmaningar när det gäller tillgången på personal, såsom personalen inom småbarnspedagogiken och krävande sakkunniguppgifter.

Som exempel löner inom småbarnspedagogiken:

Uppgiftsrelaterad lön € 1.6.2023 minst / höjning €
lärare inom småbarnspedagogik (PM) 2823,35 183,33
speciallärare inom småbarnspedagogik (PM) 3245,83 191,69
barnskötare inom småbarnspedagogik 2 388,30 129,69 – 130,24
daghemsföreståndare 3 473,75 264,32 – 380,23

Lönesystemet inom kommunsektorn utvecklas långsiktigt

Vid förhandlingsbordet fanns i år förutom justeringspotten också en utvecklingspott som baserar sig på ett utvecklingsprogram för lönestrukturer och lönesystem inom kommun- och välfärdssektorn.

– Programmet för utveckling av lönerna inom kommunsektorn fortsätter i sammanlagt fem år, så denna förhandlingsrunda var bara början. Under våren gjordes preliminära planer på vad som bör beaktas vid förhandlingarna nästa år, berättar anställningschef Filippa Autio.

De lokalt förhandlade förhöjningarna gäller endast en del av arbetstagarna medan den riksomfattande överenskomna allmänna höjningen av löner gäller alla arbetstagare. Dessutom betalas i slutet av juni en engångspost på minst 465 euro till alla som varit anställda 2-31.5.2023.