Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki kysyy kuntalaisilta näkemyksiä Kokonniemen liikuntakeskuksen konseptiluonnoksesta

Porvoon kaupunki kartoittaa laajasti porvoolaisten ja muiden sidosryhmien näkemyksiä Kokonniemen liikuntakeskuksen konseptiluonnoksesta. Kokonniemen kehittämisestä kiinnostuneet voivat syys-lokakuun aikana tutustua konseptiin, sekä antaa palautetta ja kehittämisideoita. Mittavan vuorovaikutuksen tavoitteena on saada tietoa jatkokehittämisen pohjaksi ja päätöksenteon tueksi. Nyt on oikea aika vaikuttaa.

Konseptiluonnoksessa hahmotellaan uudistuvaa Kokonniemen liikuntakeskusta, joka tarjoaa entistä paremmat edellytykset porvoolaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävään omatoimiseen ja ohjattuun liikuntaan kaupunkistrategian ja liikuntaohjelman mukaisesti. Konseptiluonnoksessa on huomioitu aiemman osallistamisen tulokset kaupunkilaisilta, seuroilta ja alueen toimijoilta. Nyt kerätään palautetta konseptin toimivuudesta.

Kaikille avoin kysely auki 15.lokakuuta asti

Kyselyyn voi vastata Porvoon kaupungin verkkosivuilla. Vastausaikaa on 15. lokakuuta asti. Kysely on saatavilla myös paperimuodossa palvelupiste Kompassista.

Kyselyllä toivotaan vastauksia muun muassa seuraaviin asioihin: Miltä uudistuneet liikennejärjestelyt ja ulkoalueet vaikuttavat? Mitä ajatuksia herättää skeittaamisen, kiipeilyn, parkourin ja omaehtoiset pienpelit mahdollistava nuorisoareena? Entä vastaako palloilulle, voimistelulle ja tapahtumien järjestämiseen suunniteltu uusi keskusareena Porvoon tarpeita?

Työpajoja ja tapaamisia sidosryhmille

Kyselyn lisäksi järjestetään noin 20 kohdennettua työpajaa tai keskustelua, joista osa toteutetaan verkon välityksellä ja osa tapaamisina Porvoossa. Työpajoihin ja keskusteluihin kutsutaan tahoja, jotka edustavat laajempaa joukkoa porvoolaisia tai muita hankkeelle keskeisiä sidosryhmiä, kuten urheiluseurojen edustajia, muita liikunta-alan toimijoita sekä järjestöjen ja yhdistysten edustajia. Kuulluksi tulevat myös vanhus- ja vammaisneuvosto.

Lisäksi nuorisoa kuullaan sekä sosiaalisen median keinoin että jalkautumalla nuorten ajanviettopaikkoihin ja kouluihin. Nuorten kuulemisessa tehdään yhteistyötä kaupungin nuorisotoimen ja nuorisovaltuuston kanssa.

– Tavoitteenamme on luoda kaikkien porvoolaisten hyvinvointia edistävä alue, joten on tärkeää, että myös yksittäiset kuntalaiset ilmaisevat mielipiteensä. Osallistamalla kaupunkilaiset ja muut sidosryhmät haluamme varmistaa, että erilaiset näkökulmat tulevat kuulluiksi, kertoo Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

Tavoitteena on kaikkien yhteinen Kokonniemi

Kokonniemen liikuntakeskuksen toivotaan tarjoavan tulevaisuudessa liikunnan aktiiviharrastamisen lisäksi yhä enemmän mahdollisuuksia myös omaehtoiselle liikunnalle, lajikokeiluille sekä viihtymiselle ja rentoutumiselle.

– Kokonniemi olisi toteutuessaan merkittävä hyvinvointiteko kuntalaisillemme. Se hyödyttäisi kaikkia ikäryhmiä, edistäisi kuntalaisten toimintakykyä ja lisäisi kaupungin houkuttelevuutta. On hienoa, että kaikilla porvoolaisilla on nyt mahdollisuus sanoa hankkeesta mielipiteensä jo tässä vaiheessa, kertoo Porvoon sivistysjohtaja Sari Gustafsson.

Porvoon kaupunginvaltuuston on tarkoitus tehdä Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittämistä linjaavia periaatepäätöksiä vuoden loppupuolella. Tämän jälkeen vuorossa on asemakaavan valmistelu. Toteutusvaiheeseen asti alue voisi edetä vuoden 2025 vaiheilla.

Tutustu konseptiluonnokseen hankkeen verkkosivuilla.