Hoppa till innehåll

Borgå stad frågar stadens invånare om synpunkter på konceptutkastet till Kokon idrottscentrum

Borgå stad kartlägger på många sätt Borgåbornas och andra intressentgruppers synpunkter på konceptutkastet till Kokon idrottscentrum. De som är intresserade av att utveckla Kokon kan i september och oktober ta del av konceptet och ge respons och utvecklingsförslag. Den breda växelverkan syftar till att få information till underlag för fortsatt utveckling och stöd för besluten. Nu är det rätt tid att påverka.

I konceptutkastet skisseras det ett nytt idrottscentrum i Kokon som enligt stadsstrategin och idrottsprogrammet erbjuder Borgåbor allt bättre möjligheter till självständig och ledd motion som främjar hälsa och välmående. I konceptutkastet har man beaktat resultaten som staden fick när stadens invånare, sällskapen och aktörerna i området var med och medverkade. Nu samlas det respons på hur fungerande konceptet är.

En enkät som är öppen för alla kan besvaras ända till den 15 oktober

Enkäten är öppen på Borgå stads webbplats. Svarstiden går ut den 15 oktober. Enkäten finns också att få i pappersform i servicekontoret Kompassen.

Enkäten önskas ge svar bl.a. på följande frågor: Hurdana verkar de nya trafikarrangemangen och utomhusområden vara? Vilka tankar väcker ungdomsarenan där skejtning, klättring, parkour och småspel på eget initiativ är möjliga? Bemöter den nya centralarenan som är planerad för bollspel, gymnastik och evenemang behoven i Borgå?

Workshoppar och möten för intressentgrupper

Utöver enkäten ordnas det också cirka 20 riktade workshoppar eller diskussioner av vilka en del ordnas på webben och en del som möten i Borgå. Till workshopparna och diskussionerna inbjuds parter som representerar en större grupp Borgåbor eller andra intressentgrupper som är viktiga för projektet, såsom representanter för idrottsföreningar, andra aktörer inom idrottsbranschen och representanter för organisationer och föreningar. Också äldre- och handikapprådet kommer att höras.

Unga blir hörda via sociala medier och kontakter på platser där unga tillbringar sin fritid och i skolor. När unga hörs samarbetar staden med sitt ungdomsväsende och ungdomsfullmäktige.

– Vårt mål är att skapa ett område som främjar alla Borgåbors välmående, så det är viktigt att även enskilda invånare berättar sin åsikt. Genom att låta stadens invånare och andra intressentgrupper medverka vill vi säkra att olika synpunkter blir hörda, berättar Borgås stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Målet är Kokon som är gemensam för alla

Kokon idrottscentrum önskas i framtiden kunna erbjuda utöver möjligheter till aktiv idrott också allt mer möjligheter till idrott på eget initiativ, prov på olika grenar samt trivsel och avkoppling.

– Om Kokon byggs är det en märkbar insats för våra invånares välbefinnande. Det kommer att vara till nytta för alla åldersgrupper, främja invånarnas handlingsförmåga och göra staden mer lockande. Det är fint att alla Borgåbor redan nu har möjlighet att säga sitt om projektet i detta skede, berättar Borgås bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Stadsfullmäktige i Borgå ska i slutet av året fatta beslut om riktgivande principer som gäller bygget av Kokons idrottscentrum. Efter detta följer beredning av detaljplanen. Området kan börja byggas omkring år 2025.

Ta del av konceptutkastet på projektets webbplats.