Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki on päättänyt avustuksista (2020)

Sivistyslautakunta on hyväksynyt kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten avustukset sekä taiteilija-apurahan ja Hopea-Untracht-apurahan saajat viranhaltijapäätösten mukaisesti.

Sivistyslautakunta on hyväksynyt kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten avustukset sekä taiteilija-apurahan ja Hopea-Untracht-apurahan saajat viranhaltijapäätösten mukaisesti.

Kulttuuri- liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustukset 

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen yleis- ja kohdeavustuksina jaettiin tänä vuonna yhteensä 440 000 (390 000 v. 2019) euroa. Näistä liikuntajärjestöjen yleisavustushakemuksina jaettiin 240 000 ja vuokra-avustuksina 80 000 euroa. Kulttuurin kohdeavustuksia jaettiin yhteensä 65 000, taiteen apurajoja 5 400 sekä nuorisoavustuksia 55 000 euroa.

Sivistyslautakunnan mielestä yhdistysten ja yksityisten toimintaa on tärkeä tukea juuri nyt, koronan haastamina aikoina.  Avustukset mahdollistavat monipuolisten kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hyvinvointipalveluiden tarjoamisen sekä monipuolisten ja ammatillisesti korkeatasoisten tapahtumien ja festivaalien toteuttamisen asukkaille, kun se taas on mahdollista. 

Vuoden taiteilija-apurahan saa Emilie Adolfsson ja
Hopea-Untracht -säätiön apurahan jakavat Laura Närhi ja Magnus Strandvik

Porvoo tukee taiteen ammattimaista toimintaa jakamalla vuosittain taitelija-apurahan sekä Hopea-Untracht -säätiön yhden tai useampia apurahoja. Vuoden 2020 taitelija-apuraha on suuruudeltaan 3 000 kuten edellisvuonna. Hakijoita oli seitsemän (7) ja haettu summa 18 500 euroa. Taiteilija-apurahan saa muusikko, pianisti, kuoronjohtaja ja musiikkipedagogi Emilie Adolfsson. Hän käyttää apurahan uuden ohjelmiston työstämiseen.

Vuoden 2020 Hopea-Untracht-rahaston apurahaa (2 400 euroa) haki neljä (4) taiteilijaa. Haettu summa oli 8 300 euroa. Apuraha jaetaan tänä vuonna kahden artistin kesken. Puolet eli 1 200 euroa saa kuusi vuotta sitten porvoolaistunut muusikko, laulaja ja lauluntekijä Laura Närhi koronan vuoksi siirtyneen, vuoden 2020 lopulla julkaistavan 3. soololevyn kirjoitustyöhön ja harjoitteluun. Toisen puolikkaan 1 200 euroa saa porvoolainen muusikko, säveltäjä ja sovittaja Magnus Strandvik yhteispohjoismaisen levytysprojektin toteutukseen.

– Vaikka avustus on pieni artistien hankkeiden laajuuteen nähden, se on tärkeä tunnustus Porvoon kaupungilta kummallekin taiteen ammattilaiselle, painottaa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Kukkonen.

Kulttuuritoimen kohdeavustuksiin 65 000 euroa

Kulttuuripalveluihin saapui 53 kohdeavustushakemusta edellä mainitun 11 apurahahakemuksen lisäksi. Hakijoiden joukossa on kulttuuriyhdistyksiä, taiteen ja luovan alan kulttuuritoimijoita ja ryhmiä. Haettu avustussumma oli yhteensä 131 700 euroa. Jaettava määräraha 65 000 euroa on siten lähes puolet eli 49 prosenttia haetusta.

Kulttuurin avustustoiminnalla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kulttuuri- ja taidepalveluiden tarjonnalle, taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä kulttuuriperintötyölle. Avustukset kohdistuvat laajasti koko kulttuurikentälle ja tuettua toimintaa toteutetaan sekä keskustassa että kylissä.

Suurimmat avustukset sai Porvoo Jazz Festivaali, joka sai 6 000 euroa vuoden 2020 festivaalin järjestämiseen syksyllä ja Vanha 123 -työryhmä, 5 600 euroa, joka vastaa taiteellisesti monipuolisen ja kokeellisen esittävän taiteen tapahtumatoiminnan konseptista vanhan Studio 123 elokuvateatterin tiloissa. Muita kohdeavustusten saajia ovat mm. Porvoon Sarjakuvayhdistys, joka sai 3 000 euroa sarjakuvafestivaalin järjestämiseen, Porvoon Taiteilijaseura ry ja Porvoon Taideyhdistys, molemmat 2000 euroa vuoden 2020 toimintaan, ja Anne Vihavainen 2 000 euroa Nukketeatterifestivaalin järjestämiseen. Muut kohdeavustukset vaihtelevat 300–1500 euron välillä.

Urheiluseurojen yleisavustuksiin 240 000 ja vuokra-avustuksiin 80 000

Liikunnan yleisavustusta sai tänä vuonna 63 yhdistystä. Jaettavissa oli edellisvuoden tapaan 240 000 euroa. Seurat hakivat avustuksia yhteensä 428 928 euroa. Avustusta hakeneiden yhdistysten jäseniä on noin 13 400 ja seurojen yhteenlaskettu liikevaihto tai talousarvio seuraavalle toimintakaudelle on 5,2 miljoonaa euroa. Hakijoiden joukossa on sekä isoja yleisseuroja että pieniä erikoisseuroja.

Avustuskriteereinä ovat mm. seuran laadukas ja tavoitteellinen toiminta, laajamittainen juonioritoiminta, seuralla on palkattua henkilökuntaa, joka johtaa tai organisoi toimintaa sekä ohjaa harjoituksia, ja että kilpailutoiminnan ohella seurassa voi harrastaa myös kuntoilumielessä.

– Tänä vuonna yhden seuran hakemus saapui myöhässä ja yksi seura veti hakemuksensa pois, koska katsoi niiden seurojen hakemusten, joilla on palkattua henkilökuntaa, olevan korona-aikana sen hakemusta tärkeämpiä, toteaa liikuntasihteeri Helena Forsbäck-Turunen. 

Kaikki avustusta hakeneet yhdistykset saivat muutoin avustusta. Yleisavustuksen (240 000) lisäksi liikuntaseuroille jaettiin vuokra-avustuksena yhteensä 80 000 euroa, kun viime vuonna tähän tarkoitukseen oli ensi kertaa varattu 30 000 euroa.

Yleis- ja vuokra-avustuksen lisäksi Porvoon kaupunki myöntää vuosittain liikunnan ohjausavustusta n. 100 000 euroa alle 18-vuotiaiden ohjaukseen sekä koulutusavustusta n. 30 000 euroa seuraohjaajien ja valmentajien koulutukseen. Liikunnan avustuksia on siten yhteensä 450 000, minkä lisäksi kaupunki muistaa seurojen menestyneitä nuoria urheilijoita loppuvuodesta myös stipendein. 

Nuorisotyön tukemiseen 55 000 euroa

Nuorisoyhdistysten ja ryhmien hakemuksia saapui yhteensä 27, joista yksi ei täyttänyt kriteereitä.  Yhdistysten toimintaa tuetaan v. 2020 yhteensä 55 000 eurolla, edellisvuoden tapaan. Tästä 2 000 euroa varattiin jaettavaksi myöhemmin vuoden 2020 aikana nuorten toimintarahana.

Nuorisopalveluiden avustuksina jaettiin 53 000 euroa, joista yleisavustuksina 40 000, palkkausavustuksina 5 800 euroa ja projektiavustuksina 7 200 euroa. Jäljelle jäävä määräraha 2 000 euroa varattiin jaettavaksi myöhemmin nuorten toiminta-avustuksina.

Yleisavustusten haettu summa oli yhteensä 79 039 euroa. Palkkausavustusta haettiin 7 900 ja projektiavustuksia 26 808 euroa. Kerhotalojen kunnostusavustusta ei jaeta tänä vuonna.  

Sähköinen hakulomake oli jälleen käytössä

Hakijoilla oli käytössään sähköinen hakulomake. Sen avulla yhdistysten toiminnan laajuus ja volyymi näkyvät selvästi.

Avustukset maksetaan kesäkuussa

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustuksia hakeneet saavat tiedon avustuspäätöksistä myös sopimaansa sähköpostiin. Avustukset maksetaan kesäkuun aikana hakijan ilmoittamalle tilille.

Lisätietoja:

Helena Forsbäck-Turunen, liikuntasihteeri
helena.forsback-turunen@porvoo.fi 
puh. 040 7628 606

Per Högström, liikuntapalveluiden päällikkö
per.hogstrom@porvoo.fi 
puh. 0400 212 264

Merja Kukkonen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
merja.kukkonen@porvoo.fi
puh. 040 4891 754

Susann Hartman, kulttuuripalveluiden päällikkö
susann.hartman@porvoo.fi
puh. 040 550 4527

Nina Jorkama, nuorisopalveluiden päällikkö
nina.jorkama@porvoo.fi
puh. 040 5500 580

Mila Eriksson, nuorisotyöntekijä
mila.eriksson@porvoo.fi
puh. 0400 998 294