Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki on päättänyt avustuksista  

Sivistyslautakunta on hyväksynyt kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten avustukset sekä taiteilija-apurahan ja Hopea-Untracht-apurahan saajat viranhaltijapäätösten mukaisesti. 

Sivistyslautakunta on hyväksynyt kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten avustukset sekä taiteilija-apurahan ja Hopea-Untracht-apurahan saajat viranhaltijapäätösten mukaisesti. 

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen yleis- ja kohdeavustuksina jaettiin tänä vuonna yhteensä 444 700 euroa. Näistä liikuntajärjestöjen yleisavustushakemuksina jaettiin 240 000 ja vuokra-avustuksina 80 000 euroa.  
Kulttuurin kohdeavustuksia jaettiin yhteensä 65 000, taiteen apurahoja 4 700 sekä nuorisoavustuksia 55 000 euroa. Lisäksi huhtikuussa jaettiin korona-avustusta liikuntaseuroille 60 000 euroa ja kulttuuritoimijoille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille 40 000 euroa. 
 
Sivistyslautakunnan mielestä yhdistysten ja yksityisten toimintaa on tärkeä tukea juuri nyt, koronan haastamina aikoina.  Avustukset mahdollistavat monipuolisten kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hyvinvointipalveluiden tarjoamisen sekä monipuolisten ja ammatillisesti korkeatasoisten tapahtumien ja festivaalien toteuttamisen asukkaille, kun se taas on mahdollista.  

Vuoden taiteilija-apurahan saa Filippa Hella ja Hopea-Untracht -säätiön apurahan saa Emmi Valve 

Kaksi lahjakasta sarjakuvataiteilijaa ja kuvittajaa vastaanottavat tänä vuonna Taiteilija- ja Hopea-Untracht apurahat. Taiteilija-apurahan saa Filippa Hella ja Hopea-Untracht -säätiön apurahan saa Emmi Valve. Hella käyttää apurahan uuden kuvakirjan työstämiseen ja Valve uuden sarjakuvaromaanin käsikirjoittamiseen. 

Taiteilja-apuraha oli tänä vuonna suuruudeltaan 3 000 euroa. Hakijoita oli yhdeksäntoista (19). Hopea-Untracht -säätiön apurahana myönnetään 1 700 euroa. Hakijoita oli kuusi (6). 

Kulttuuritoimen kohdeavustuksiin 65 000 euroa 

Kulttuuripalvelut käsitteli 81 kohdeavustushakemusta. Hakijoiden joukossa oli kulttuuriyhdistyksiä, taiteen ja luovan alan kulttuuritoimijoita ja ryhmiä. Haettu avustussumma oli yhteensä 221 175 euroa ja jaettava määräraha 65 000 euroa. Kulttuurin avustustoiminnalla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kulttuuri- ja taidepalveluiden tarjonnalle, taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä kulttuuriperintötyölle. Avustukset kohdistuvat laajasti koko kulttuurikentälle ja tuettua toimintaa toteutetaan sekä keskustassa että kylissä. 

 – Korona-pandemia on jo pitkään vaikuttanut kielteisesti taidealaan ja freelancereiden työllistymiseen. Siksi iloitsen erityisesti siitä, että neljätoista (14) paikallista taiteen ammattilaista saa 1 000 euroa apurahana taiteelliseen työskentelyyn, sanoo kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anders Lindholm-Ahlefelt. 

Suurimman avustuksen, 5 000 euroa, saa Porvoo Jazz Festival vuoden 2021 festivaalin ja jazzklubien järjestämiseen Vanha 123:ssa. Muita kohdeavustusten saajia ovat mm. tanssitaiteilija ja koreografi Panu Varstala, joka saa 3 500 euroa pedagogiseen Taidetutor-hankkeen pilotointiin Porvoon peruskouluissa lukuvuonna 2021–2022 ja Taidetehtaalla toimiva Ateljee Eivor, joka saa 2 500 euroa kurssitoiminnan järjestämiseen erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille.  

 Muut myönnetyt kohdeavustukset vaihtelevat 300 ja 3 000 euron välillä. 

Urheiluseurojen yleisavustuksiin 240 000, vuokra-avustuksiin 80 000 sekä 60 000 korona-avustuksiin 

Liikunnan yleisavustusta sai tänä vuonna 68 yhdistystä. Jaettavissa oli edellisvuoden tapaan 240 000 euroa. Seurat hakivat avustuksia yhteensä 429407 euroa. Avustusta hakeneiden yhdistysten jäseniä on noin 13 470 ja seurojen yhteenlaskettu liikevaihto tai talousarvio seuraavalle toimintakaudelle on n. 5,0 miljoonaa euroa. Hakijoiden joukossa on sekä isoja yleisseuroja että pieniä erikoisseuroja. 

Avustuskriteereinä ovat mm. seuran laadukas ja tavoitteellinen toiminta, laajamittainen junioritoiminta, seuralla on palkattua henkilökuntaa, joka johtaa tai organisoi toimintaa sekä ohjaa harjoituksia, ja että kilpailutoiminnan ohella seurassa voi harrastaa myös kuntoilumielessä.  

– Tänä vuonna yhden seuran yleisavustushakemus siirrettiin nuorisopalveluille. Yhdelle seuralle ei myönnetty avustusta syystä, että hakija ei ole urheiluseura. Kaikki muut yleisavustusta hakeneet yhdistykset saivat avustusta, toteaa liikuntasihteeri Helena Forsbäck-Turunen.  

 Yleisavustuksen (240 000 €) lisäksi liikuntaseuroille jaettiin vuokra-avustuksena yhteensä 80 000 euroa sekä korona-avustusta 60 000 €.  
Vuokra-avustusta haki 17 yhdistystä. Hyväksytyt vuokramenot olivat kaikkien hakijoiden osalta yhteensä  
310 782 € ja avustusta myönnettiin 25,6 % hakijan hyväksytyistä vuokramenoista. 

Korona-avustusta haki 20 urheiluseuraa, yhden seuran hakemus saapui myöhässä eikä sitä näin ollen huomioitu avustusjaossa eli avustusta jaettiin 19 seuralle yhteensä 60 000 €. 

Yleis- ja vuokra-avustuksen lisäksi Porvoon kaupunki myöntää vuosittain liikunnan ohjausavustusta n. 100 000 euroa alle 18-vuotiaiden ohjaukseen sekä koulutusavustusta n. 30 000 euroa seuraohjaajien ja valmentajien koulutukseen. Liikunnan avustuksia on siten yhteensä 480 000 €, minkä lisäksi kaupunki muistaa seurojen menestyneitä nuoria urheilijoita loppuvuodesta myös stipendein sekä palkitsee Vuoden Urheilijan 2 000 € stipendillä. 

Nuorisotyön tukemiseen 55 000 euroa 

Nuorisoyhdistysten ja ryhmien hakemuksia saapui yhteensä 28, joista yksi hakemus ei täyttänyt kriteereitä. Yhdistysten ja nuorten toimintaryhmien toimintaa tuetaan vuonna 2021 yhteensä 55 000 eurolla, viime vuoden tapaan. 

Nuorisopalveluiden avustuksina jaettiin 53 000 euroa, joista yleisavustuksina 41 300, palkkausavustuksina 7 200 euroa ja projektiavustuksina 4 500 euroa. Jäljelle jäävä määräraha 2 000 euroa varattiin jaettavaksi myöhemmin nuorten toiminta-avustuksina. 

Yleisavustusten haettu summa oli yhteensä 77 539 euroa. Palkkausavustusta haettiin 14 550 ja projektiavustuksia 17 650 euroa. Seurantalojen kunnostusavustus ei kuulu avustuksen piiriin.  

Korona-avustukset maksetaan toukokuussa ja yleis- ja vuokra-avustukset kesäkuussa 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustuksia hakeneet saavat tiedon avustuspäätöksistä myös sopimaansa sähköpostiin. Avustukset maksetaan (kesäkuun) aikana hakijan ilmoittamalle tilille.