Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki valmis edistämään Porvoon museon yhdistymistä kaupunkiorganisaatioon strategiakauden loppupuolella

Porvoon kaupunki on valmis syventämään yhteistyötä Porvoon museon kanssa siten, että se edistäisi museon mahdollisimman tiivistä integroimista ja synergiaa Porvoon kaupunkiorganisaatioon strategiakauden loppupuolella, kun kaupungin uuden organisaation toiminta on vakiintunut ja suurimmat tiedossa olevat ulkoiset toimintaympäristön muutokset ovat nähtävissä.

Raatihuoneen tori. Rådhustorget.

Porvoon kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan esitystä kokouksessaan maanantaina 20. kesäkuuta.
– Yhteistyön syventäminen tarkoittaa muun muassa sitä, että Porvoon museon strategia sekä Porvoon uusi kaupunkistrategia ja kulttuuriohjelma olisivat mahdollisimman yhteensopivia. Ensivaiheessa olemme päivittäneet museoyhdistyksen ja kaupungin välisen yhteistyösopimuksen, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula sanoo.

Yhteistyön syventäminen ja yhden operatiivisen organisaation malli on tehdyn konsulttiselvityksen taustoittamana perusteltavissa erityisesti toiminnallisen selkeyden, paremman ohjattavuuden, julkisten varojen valvonnan, tukiprosessien laadun varmistamisen, tilahaasteiden ratkaisemisen, toimivaltuuksien ja kokoelmien paremman hallittavuuden näkökulmista.
– Tarvitaan yhteistyön syventämistä myös juridisesti kestävällä tavalla. Porvoon kaupungin merkittävä rahoitustuki museotoimintaan tulee kyetä entistä paremmin ohjaamaan kaupungin strategisiin painopisteisiin hyvässä kumppanuudessa ja demokraattisessa ohjauksessa, Ujula toteaa.

– Koska myös museon avustus on Porvoon kaupungin merkittävin avustussumma, vuonna 2022 yhteensä 724 800 euroa, tulee kokonaisuutta tarkastella myös osana sivistystoimessa valmisteilla olevaa kaupungin avustusselvitystä, asian valmistelussa mukana ollut sivistysjohtaja Sari Gustafsson sanoo.
Kaupunki kiittää Porvoon museota jo hyvin alkaneesta tiivistyneestä yhteistyöstä sopimusneuvottelujen aikana.
– Meillä on kaupungin puolella hyvä ymmärrys siitä, että tiiviimpi yhteistyö vaatii vielä aikaa ja yhteensovitusta, Gustafsson toteaa.

Museotoiminta vahvistaisi kaupungin palveluita

Porvoon kaupungin näkökulmasta yhteistyön syventäminen ja museon operatiivisen toiminnan siirtyminen osaksi kaupunkiorganisaatiota vahvistaisi merkittävästi Porvoon kaupungin vapaa-aika- ja kulttuuripalveluita ja todennäköisesti lisäisi myös niiden matkailullista merkitystä. Porvoon museoyhdistys saisi uudenlaisen roolin ja museoyhdistys toimisi joko museoystäväyhdistyksenä tai tämän lisäksi myös kokoelman haltijana ja ulkopuolisten avustusten hankiijana.
Näiden asioiden jatkovalmistelua tehdään kuullen eri sidosryhmiä ja museotoiminnan kenttää.

Porvoon kaupunki käynnisti selvityksen Porvoon museon hallinto- ja rahoitusmallista kesäkuussa 2021. Selvitys toteutettiin yhdessä Porvoon museoyhdistyksen kanssa.
Selvityksen perussyyt olivat vuonna 2019 uudistunut museolaki ja sen vaikutukset museoiden toimintakenttään sekä toisaalta Porvoon kaupungin ja Porvoon museon yhteistyötavat ja sopimukset, joihin kohdistui paljon uudistamis- ja kehittämistarvetta.