Hoppa till innehåll

Borgå stad beredd att främja en anslutning av Borgå museum till stadens organisation i slutet av strategiperioden

Borgå stad är beredd att fördjupa sitt samarbete med Borgå museum så att det främjar synergifördelar och en så stark integrering som möjligt av museet till stadens organisation i slutet av strategiperioden, då verksamheten inom stadens nya organisation har stabiliserat sig och det går att förutse de största kända förändringarna i omvärlden.

Raatihuoneen tori. Rådhustorget.

Stadsstyrelsen i Borgå behandlar stadsdirektörens förslag vid sitt möte måndagen den 20 juni.
– En fördjupning av samarbetet innebär bland annat att Borgå museums strategi och Borgås nya stadsstrategi och kulturprogram borde passa ihop så bra som möjligt. I första skedet har vi uppdaterat samarbetsavtalet mellan museiföreningen och staden, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

En fördjupning av samarbetet och modellen med en enda operativ organisation kan baserat på en konsultutredning motiveras särskilt med mera tydlighet i verksamheten, bättre styrbarhet, kontroll av offentliga medel, säkrande av stödprocessernas kvalitet, lösning av lokalitetsutmaningar och bättre hantering av befogenheter och samlingar.

– Det behövs en fördjupning av samarbetet också på ett juridiskt hållbart sätt. Borgå stads betydande ekonomiska stöd till museiverksamheten måste kunna styras på ett bättre sätt till stadens strategiska tyngdpunktsområden i ett gott partnerskap och med demokratisk styrning, konstaterar Ujula.

– Eftersom bidraget till museet också är stadens största bidragssumma, totalt 724 800 euro år 2022, bör helheten granskas också som en del av stadens bidragsutredning som bereds inom bildningssektorn, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson som deltagit i beredningen av ärendet.
Staden tackar Borgå museum för det djupare samarbete som redan börjat bra under avtalsförhandlingarna.

– Vi i staden förstår bra att ett djupare samarbete ännu kräver tid och samordning, konstaterar Gustafsson.

Museiverksamhet skulle förstärka stadens tjänster

Ur Borgå stads synvinkel skulle ett djupare samarbete och en anslutning av museets operativa verksamhet till stadens organisation betydligt förstärka Borgå stads fritids- och kulturtjänster och sannolikt även öka deras betydelse för turismen.
Borgå museiförening skulle få en ny roll och fungera antingen som museivänförening eller utöver detta också som innehavare av samlingen och den som skaffar utomstående bidrag. Under den fortsatta beredningen av dessa frågor kommer olika intressentgrupper och museifältet att höras.

Borgå stad inledde en utredning av en förvaltnings- och finansieringsmodell för Borgå museum i juni 2021. Utredningen gjordes tillsammans med Borgå museiförening.
De grundläggande orsakerna till utredningen var revideringen av museilagen 2019 och dess inverkan på museernas verksamhetsfält och å andra sidan samarbetssätten och avtalen mellan Borgå stad och Borgå museum, vilka det fanns ett stort behov att förnya och utveckla.