Siirry sisältöön

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli ensi vuoden talousarviota

Kokouksessa käsiteltiin sosiaali- ja terveystoimen talousarviota vuodelle 2022. Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen painopisteitä vuodelle 2022 ovat koronan jälkeisen hoitovelan ja jonojen purkaminen sekä valmistautuminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseen.

Koronaviruksen jälkihoito vaatii sekä henkilöstö- että taloudellista resursointia. Vuoden 2022 aikana tavoitellaan hoitojonojen purkamista erityisesti terveysasemalla ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Tarvittaessa hoitojonojen purkamista toteutetaan ostopalvelun avulla. Sosiaali- ja terveystoimi esittää noin 173,5 miljoonan euron budjettia vuodelle 2022. Budjettiesityksessä on 7,8 miljoonan euron (4,7 %) lisäys vuoden 2021 budjettiin verrattuna.

Lisäystä kaikilla palvelualueilla

Lapsi- ja perhepalveluiden tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvä arki. Painopiste on ehkäisevässä ja ennakoivassa työssä. Lapsi- ja perhepalvelujen budjetti vuodelle 2022 on noin 16,6 miljoonaa euroa (9,5 % koko budjetista), mikä on 600 000 euroa (7,4 %) enemmän tähän vuoteen nähden. Määrärahoja on lisätty ostopalveluihin erikoissairaanhoidon lähettämiskriteerien kiristymisen ja asiakkaiden peruspalveluiden jatkohoidon lisääntymisen vuoksi. Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessä palveluntarve ja asiakasmäärät ovat lisääntyneet, tämä edellyttää henkilöstöresurssin vahvistamista.

Aikuisten palveluissa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja tuodaan jokaisen yksikön toimintaan. Tavoitteena on palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti ja ennaltaehkäistä uusien palvelutarpeiden syntymistä. Budjetin lisäystä esitetään noin 2 miljoonaa euroa (7,4 %) enemmän, vuoteen 2021 verrattuna. Tämä nostaa aikuisten palvelujen budjetin lähes 30 miljoonaan euroon (17 % koko budjetista).

Vanhus- ja vammaispalveluissa palvelujen järjestämisen lähtökohtana on tukea kotona asumista ja omatoimista suoriutumista. Vuoden 2022 budjetti on reilu 60 miljoonaa euroa (34 % koko budjetista) eli lisäystä on noin 4,5 miljoonan euroa (8,1 %) vuoteen 2021 nähden.

Erikoissairaanhoidon menot muodostavat vuonna 2022 reilun kolmasosan (37 %) koko toimialan talousarviosta. Porvoon sairaalan tuottamien palveluiden osuus tästä on vajaa 50 % ja lopun tuottaa pääosin Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala HYKS. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin esitetään varattavaksi 64 miljoonaa euroa, joka on 700 000 euroa enemmän, kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Puheenjohtaja Perokorven esityksestä ja jäsen Nyströmin kannattamana esitettiin seuraavaa muutosta:

”Selvitetään mahdollisuutta kokeiluun kuuden tunnin työpäivästä ilman palkan alennusta rajatussa työntekijäryhmässä sotealan yksikössä. Mikäli kokeilu todetaan selvityksessä mahdolliseksi, se aloitetaan mahdollisimman pian. Kokeilun tulee kestää vähintään kuusi kuukautta ja kokeilun jälkeen tehdään yksityiskohtainen analyysi tuloksista. Lisätään henkilöstökuluihin 150 000e tätä varten.”

Esitys hylättiin äänestyksessä äänin 7-3.

Jäsen Nyströmin esityksestä ja puheenjohtaja Perokorven kannattamana esitettiin seuraavaa muutosta:

”Huolehditaan hoitohenkilöstön saatavuuden turvaamiseksi lisämäärärahasta. Lisätään henkilöstökuluihin 200 000 euroa.”

Esitys hyväksyttiin äänestyksessä yksimielisesti äänin 10-0.

Sosiaalidemokraatit jättivät seuraavan pöytäkirjamerkinnän:

Lautakunta edellyttää, että viranhaltijat huolehtivat siitä, että kokouksissa käsiteltäviin asioihin liittyvä olennainen materiaali toimitetaan aina esityslistan mukana.

Vammaisten asumispalvelujen hankinta

Porvoon kaupungin hankintapalvelut on 5.6.2020 julkaistulla tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia vammaisten asumispalvelusta ostopalveluna sopimuskaudelle 1.1.2021–31.12.2022. Hankinta tehdään yhteishankintana, jossa ovat Porvoon lisäksi mukana Askola ja Sipoon kunnat sekä Loviisan kaupunki. Markkinaoikeus palautti kesällä 2021 antamallaan ratkaisulla hankinnan kyseisen osa-alueen uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi, koska tuoreessa EU-oikeuskäytännössä on laajennettu asiaan liittyvää kuulemisvelvoitetta. Lautakunta päätti valita puitesopimukseen kaikki hyväksyttävän tarjouksen jättäneet palveluntuottajat. Jokainen tilaajakunta tekee tämän kilpailutuksen perusteella oman hankintapäätöksensä palveluntuottajien valinnasta ja solmii valitsemiensa palveluntuottajien kanssa sopimukset.

Tiedoksi merkittiin myös ajankohtainen talouskatsaus. Valvontasuunnitelman päivitys hyväksyttiin.

Lautakunta nimesi alaisensa ympäristöterveysjaoston kokoonpanon. Jaostoon valittiin Charlotta Savin ja varajäsen Nikolaj von Veh, Anni Sinkko ja varajäsen Srba Lukic, Eila Kohonen ja varajäsen Matti Lehesniemi (Porvoo), Petra Lind ja varajäsen Anna Lampinen (Askola), Jaakko Rinne ja varajäsen Karin Nurme-Halme (Pornainen), Kirsti Parikka ja varajäsen Olli Willberg, Petri Hakasaari ja varajäsen Therése Meriheinä (Loviisa), Juuso Tuulinen ja varajäsen Maarit Kivimäki, Christoffer Hällfors ja varajäsen Martin Andersson (Sipoo).

Lautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tiedokseen eikä käyttänyt niihin otto-oikeuttaan.