Siirry sisältöön

Porvoon talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021–2023

Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2020 kaupungin talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Porvoon talous pysyy lähes tasapainossa valtion koronatukien ja poikkeuksellisen korkean yhteisöverotuoton vuoksi.

Porvoon kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2020 kaupungin talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Porvoon talous pysyy lähes tasapainossa valtion koronatukien ja poikkeuksellisen korkean yhteisöverotuoton vuoksi.

Porvoon kaupungin talous on kuitenkin heikkenemässä vuonna 2021 ja toimintamenot kasvavat noin 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Talousarvion mukaan kaupungin vuosikate on noin 20 miljoonaa euroa ja tulos on noin 4 miljoonaa euroa alijäämäinen. 

Toimintamenot kasvussa, valtion koronatuet ja yhteisövero pitää pinnalla

Kaupungin talousarvio sisältää noin 400 miljoonan euron käyttötalouden menot vuodelle 2021. Tästä noin 184 miljoonaa euroa kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen palveluihin, ja noin 128 miljoonaa euroa sivistystoimen palveluihin. Konsernihallinnon ja pelastustoimen menot ovat noin 88 miljoonaa euroa.   

Kaupunki on saamassa noin 12–13 miljoonaa euroa valtion kunnille kohdentamasta koronatuesta vuonna 2021. Yhteisöveron tuotto vuonna 2021 on arviolta noin 35 miljoonaa euroa, kun taso on ollut noin 15 miljoonaa euroa 2010-luvun alkuvuosina. Korkean yhteisöverotuoton taustalla on kuntien väliaikaisesti korotettu jako-osuus sekä Kilpilahden yrityskeskittymän hyvä tulokehitys.

Kaupungin tuloveroprosenttina vuonna 2021 säilyy 19,75. Myös kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan. Kaupungin kunnallisveron tuotto on arviolta noin 200 miljoonaa euroa, jossa kasvua on noin miljoona euroa edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistövero tuottaa noin 17 miljoonaa euroa.      

Talous heikkenemässä, investointitaso korkea

Vuodelle 2021 kohdistuvat investoinnit ovat yhteensä noin 32,5 miljoonaa euroa, josta talonrakennusinvestointien osuus on noin 15,8 miljoonaa euroa ja kaupunkikehityksen osuus noin 14,0 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelman mukaan jokaisena vuotena 2021 – 2025 nettoinvestoinnit ovat 30 – 40 miljoonaa euroa. Lainakanta kasvaa vuonna 2021 noin 10 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitteluvuosina 2021 ja 2022 kaupungin vuosikate ja tulos onkin heikkenemässä merkittävästi, kun valtion tilapäiset tukitoimet lakkaavat ja yhteisöveron tuotto palautuu lähemmäksi tavanomaista tasoa. Heikko tuloskehitys yhdistettynä melko korkeaan investointitasoon johtaa siihen, että kaupunki velkaantuu.