Siirry sisältöön

Porvoon tilapalveluiden tilinpäätös ja henkilöstöraportti valmistuivat

Vuosi 2020 oli koronapandemiasta johtuen hyvin poikkeuksellinen Porvoon tilapalveluissa. Tämä käy ilmi tuoreesta tilinpäätöksestä, joka käsitellään liikelaitoksen johtokunnassa 16.3.2021.

Liikelaitoksen tulos on alijäämäinen 193 057 euroa.  Alijäämä on ennakoitua pienempi. Alijäämää voitiin pienentää erilaisilla säästötoimilla, jotka on huomioitu Porvoon kaupungin kestävän talouden ohjelmassa. Henkilöstöraportissa näkyy myös terveysperusteisten poissaolojen vähennys 12,5 prosenttiyksiköllä.  Tämä vähensi sijaistarvetta ja siten myös kustannuksia. Toisaalta syksyllä koulujen alkamisen jälkeen terveysturvallinen toimintatapa lisäsi palvelun tarvetta.

Maaliskuussa kaupungin toimintoja suljettiin laajasti ja koulut siirtyivät etäopetukseen. Tämä vaikutti tukipalveluiden tuotantoon mm kouluruokailun osalta mutta myös liikelaitoksen tulopohjaan. Kun palvelutarvetta ei ollut siirryttiin tekemään perussiivouksia ja järjestämään yksittäispakattujen etälounaiden valmistusta ja jakelua.

Syksystä SOTE ateriapalveluiden tuotanto hajautettiin Näsin ja Omenamäen keittiöihin ja Johannisbergin aluekeittiön toiminta lakkautettiin. Samalla päättyi myös kotipalveluaterioiden oma tuotanto.

Tukipalveluita kuten siivousta, ateriapalveluita ja kiinteistönhoitoa ei voi tuottaa etäpalveluna. Henkilöstöraportin mukaan koronan vaikutus henkilöstöön on näkynyt erityisesti yhteydenpidossa henkilöstöön kun kaikki koulutukset, kokoukset ja sisäinen viestintä on siirtynyt pääosin sähköisille alustoille. 

Tilapalveluiden henkilöstömäärä väheni viidellä edellisestä vuodesta. Omaa tuotantoa on täydennetty ostopalveluilla ja vuokratyövoimalla. Tilapalveluiden henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 261, todetaan henkilöstöraportissa.