Hoppa till innehåll

Lokalservice bokslut och personalrapport är klara

År 2020 var mycket exceptionellt på grund av coronan framgår ur det färska bokslutet som behandlas av affärsverkets direktion den 16.3.2021.

Affärsverkets bokslut visar ett underskott på 193 057 euro. Underskottet är mindre än beräknat. Underskottet kunde minskas med olika sparåtgärder, som beaktats i Borgå stads sparprogram.

I personalrapporten syns också en minskning av hälsorelaterade frånvaron på 12,5 %. Det här påverkade behovet av vikarier och då också utgifterna. På hösten efter skolstarten ökade servicebehovet på grund av hälsosäkert arbetssätt.

I mars stängde man stadens verksamheter i stor omfattning och skolorna övergick i distansundervisning. Det här inverkade på produktionen av stödtjänster bl.a. för skolmåltider men också affärsverkets inkomstunderlag. Till den del som det inte fanns servicebehov utförde man grundstädningar och skötte om tillredningen och utdelningen av enskilt förpackade lunchmåltider till elever på distans.

 Från hösten decentralicerades produktionen för måltidstjänster till social- och hälsovårdstjänster till områdesköken i Näse och Äppelbacken och affärsverket stängde helt köket i Johannesberg samtidigt som produktionen och transporten av måltider hem upphörde som affärsverkets verksamhet.

Produktionen av stödtjänster som helhet (mat- och städtjänster samt fastighetsskötsel) är närservice och kan inte utföras på distans. Enligt personalrapporten har pandemin påverkat personalen speciellt då alla skolningar, möten och intern kommunikation flyttats i huvudsak till digitala platformer.

Affärsverkets personal minskade med fem från föregående år. Jämsides med den egna personalen använde affärsverket köptjänster och personalhyrning för att säkerställa att alla tjänster kan ordnas. Affärsverkets personal var i slutet av året 261 konstateras i personalrapporten.