Siirry sisältöön

Porvoon työ kohti Unicefin Lapsiystävällinen kunta -statusta on käynnistynyt

Unicefin lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien varmistamiseksi Porvoo tavoittelee Unicefin Lapsiystävällisen kunnan statusta. Työ on käynnistynyt osallistumalla lapsia ja nuoria ja työryhmän kokoamisella.

Unicefin lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien varmistamiseksi Porvoo tavoittelee Unicefin Lapsiystävällisen kunnan statusta. Työ on käynnistynyt osallistumalla lapsia ja nuoria ja työryhmän kokoamisella.

– Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu siihen, että teemme näkyväksi, miten lapsen yhdenvertaiset oikeudet toteutuvat. Malli perustuu lapsen oikeuksien sopimuksen neljään yleisperiaatteeseen, jotka ovat yhdenvertaisuus, lapsen etu, oikeus elämään ja kehittymiseen sekä osallisuus, kertoo kehittämispäällikkö Minna Öhman.

Öhman vetää Porvoon Lapsiystävällinen kunta -työryhmää, jonka tehtävänä on kahden vuoden aikana osoittaa, ett Porvoo ansaitsee kutsua itseään virallisesti Lapsiystävälliseksi kunnaksi.

– Porvoon täytyy muun muassa osoittaa, että lapset- ja nuoret ovat vahvasti mukana kehittämistyössä, että kunta on sitoutunut rakenteellisiin muutoksiin ja pitkäjänteiseen työhön, ja että kehittämistyössä huomioidaan erityistesti haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja lapsiryhmät, Öhman kertoo.

– Lapsiystävällisessä kunnassa lapset ja nuoret ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita, rohkaistuvat toimimaan ja tuntevat itseänsä yhteisön jäseniksi. Porvoo on tässä asiassa määrätietoisella tiellä, lapsiystävällisyyden kehittäminen ja näkyväksi tekeminen tukee strategiaamme, toteaa sivistysjohtaja Sari Gustafsson.

Lapsen oikeuksien päivän pohdinta osana valmistelutyötä

Syksyn aikana on koottu virallinen työryhmä valmistelemaan Porvoon hakemusta Unicefin Lapsiystävälliseksi kunnaksi. Työryhmään osallistuu lasten edustajina kaksi nuorisovaltuuston jäsentä, ja lisäksi työryhmässä on vanhempainyhdistysten ja kolmannen sektorin edustajia ja kaupungin viranhaltijoita.

Varhaiskasvatuksessa lapsen oikeuksien päivää on käsitelty otsikolla Lapsen oikeus tulevaisuuteen, jossa on pohdittu muun muassa sitä, mistä asioista lapset saavat päättää päiväkodissa, mistä aikuiset päättävät ja mistä asioista päätetään yhdessä.

Myös muutamassa koulussa pohdittiin, miten lapset ja nuoret voitaisiin huomioida paremmin päätöksenteossa. Koululaiset ehdottavat muun muassa, että lapsilta ja luokilta kysyttäisiin enemmän päätettävistä asioista ja että lapset saisivat tavata päättäjät. Lisäksi oppilaat toivat esille, että luokkakokoukset ja oppilaskunnan hallitus ovat hyviä tapoja vaikuttaa.

Tänä vuonna lapsen oikeuksien päivä on ensimmäistä kertaa virallinen liputuspäivä. Porvoon kouluissa ja päiväkodeissa lapset nostavat lipun salkoon lapsen oikeuksien kunniaksi.

Unicefin Lapsiystävällinen kunta

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa.

Käytännössä Lasiystävällinen kunta tarkoittaa, että:

  • Kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
  • YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
  • Lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
  • Lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Minna Öhman
puh. 040 481 4776
minna.ohman@porvoo.fi