Siirry sisältöön

Porvoon veden asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Vesihuollon asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin aikavälillä 27.4. – 9.5.2021. Tutkimuksen sähköpostikutsun saaneista 2629 asiakkaasta 726 vastasi kyselyyn ja vastausaktiivisuus oli 27,6 %.

Tutkimuksen tulosten mukaan kokonaisarvosanaksi vesi- ja viemärihuollosta oli 4,2 (asteikolla 1-5) mikä on todella hieno arvosana. Tutkimuksessa tiedusteltiin myös tekstiviestitiedottamisen hyödyllisyydestä häiriötilanteissa. Asteikolla 4-10 palvelu sai arvosanan 9,02. Tulosten mukaisesti asukkaat kokee kyseisen palvelun todella hyödylliseksi ja onhan se todella nopea tapa saada tieto eteenpäin. Haluamme tässäkin muistuttaa, että numeron voi itse tarvittaessa päivittää meidän järjestelmäämme sivulla https://www.porvoo.fi/ilmoita-puhelinnumero-tekstiviestijarjestelmaan

Yhteenvetona veden laatu sai kokonaisarvosanaksi 9,14, palvelun laatu ja imago 8,51 ja veden jakelu ja viemäröinti 9,00. Keskiarvo näistä oli 8,88 mikä oli hieman parempi edelliseen kyselyyn verrattuna.

Kyselyssä tuli paljon avointa palautetta ja myös joitakin kehitysideoita. Useat toivoivat esim. etäluettavia vesimittareita ja osa oli kunnallista viemäröintiä vailla. Veden ja jäteveden hinnoitteluun kaivattiin kehittämistä, myös hinnankorotuksista oltiin huolissaan. Osa kaipasi myös entistä nopeampaa tiedottamista häiriötilanteissa.

Porvoon vesi kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita. Palaute on meille todella tärkeätä ja osaan palautteeseen on jo tehty toimenpiteitä.

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin lahjakortti. Onni suosi tällä kertaa Tapio Kujalaa Porvoosta.