Gå till innehåll

Resultat av Borgå vattens kundenkät

Kundenkäten förverkligades mellan 27.4. – 9.5.2021. Av de 2629 kunder som fått e-postinbjudan svarade 726, svaraktiviteten blev 27,6 %.

Enligt undersökningen fick vatten- och avloppstjänsterna helhetsbetyget 4,2 (skala 1–5) vilket verkligen är ett bra vitsord. I underökningen frågades också om nyttan med textmeddelandetjänsten under störningar. På en skala mellan 4–10 fick tjänsten vitsordet 9,02 vilket betyder att invånarna upplever tjänsten som väldigt nyttig. Informering via textmeddelande är ju ett snabbt sätt att få informationen vidare. Vi vill också här påminna om att vid behov kan man själv uppdatera sitt nummer till tjänsten via sidorna https://www.borga.fi/meddela-telefonnummer-till-textmeddelandesystemet

Som sammandrag fick vattnets kvalitet helhetsvitsord 9,14, tjänstens kvalitet och image 8,51 och ledandet av vatten och mottagande av avloppsvatten 9,00. Medeltalet av dessa var 8,88 vilket är lite bättre än vid föregående förfrågan.

I enkäten kom också en hel del öppen respons samt förbättringsidéer. Många önskade exempelvis fjärrlästa vattenmätare medan andra saknade avloppstjänster. I prissättningen av vatten och avlopp saknade man förbättringar, och man var även bekymrad om prisförhöjningar. En del saknade också snabbare information vid diverse störningar.

Borgå vatten vill tacka alla som tog del i enkäten. Responsen är väldigt viktig för oss och man har redan hunnit göra åtgärder anknutna till en del av responsen.

Till alla som deltog i enkäten lottades det ett köpkort. Lyckan gynnade denna gång Tapio Kujala från Borgå.