Siirry sisältöön

Porvoon veden vuosikertomus 2021 on nyt julkaistu

Porvoon veden vuosikatsaus vuodelle 2021 on julkaistu ja se löytyy verkkosivuiltamme.

Viime vuosi oli poikkeuksellinen myös vesihuollossa, pitkittynyt korona aika sekä poikkeuksellisen pitkä, sateeton ja lämmin kesäkausi vaikuttivat monin tavoin kuten toimitusjohtaja Elina Antila katsauksessaan tiivistää:

Toimitusjohtajan katsaus 2021

Viime vuoden pitkä, kuiva ja lämmin kesäkausi lisäsi asukkaiden ja lomalaisten vedenkulutusta, mutta suurkuluttajien kulutus laski todennäköisesti koronasta johtuvien toiminnanmuutosten takia.  Kokonaisvedenmyynti oli 2,4 % suurempi kuin vuonna 2020. Jätevesilaskutus normaaliasiakkaille kasvoi 3,1 %, mutta vähentyi tukkuasiakkaille 10 %.

Koronapandemia näkyi vesilaitoksella myös pidentyneinä tarvikkeiden toimitusaikoina sekä hintatason nousuna. Porvoon vedessä jatkettiin edelleen varotoimenpiteitä henkilöstön suojaamiseksi tartunnoilta ja karanteeneilta sekä kriittisten osien ja kemikaalien varmuusvarastoja kasvattamalla. Toimenpiteitä mitkä vaativat käyntiä asiakkaan kiinteistössä, kuten mittarinvaihdot, minimoitiin. Urakat ja niiden suunnittelu etenivät kaikesta huolimatta suunnitellusti.

Saksalan vedenkäsittelylaitoksen laajennuksen rakennussuunnittelu valmistui kesällä, loppuvuodesta hankittiin prosessiurakka sekä instrumentointi ja laitokselle saatiin rakennuslupa.
Vuoden aikana tehtiin myös muita rakennushankkeen edellyttämiä tutkimuksia; alueen arkeologiset tutkimukset Museoviraston edellyttämällä tavalla, suodattimien huuhteluvesien vaikutusten arvio ELYlle ja ympäristöviranomaisille sekä maisemasuunnitelma, jotta uusikin laitos sopisi kulttuurimaisemaan mahdollisimman hyvin. Kun myös raakavesilinjojen suunnittelu välille Linnanmäki-Saksala valmistuu, päästään rakentaminen aloittamaan 2022.

Suomenkylästä pohjavesitutkimusten avulla löydetylle uudelle vedenottamolle saatiin vedenottolupa määrälle 2000 m3 vuorokaudessa, mikä on noin 20 % koko Porvoon nykyisestä vedentarpeesta. Pohjavesitutkimuksia jatkettiin myös muualla Porvoossa; Linnamäeltä sekä Norikesta löydettiin uuden vedenottokaivon paikat. Sannaisten vedenottamo saneerattiin, minkä jälkeen kaikki vedenottamot Linnamäkeä lukuun ottamatta on saneerattu viiden vuoden sisällä. Saksalan vedenkäsittelylaitoksella otettiin saostuskemikaali käyttöön ja näin saatiin veden rautaa tehokkaammin poistettua.

Hermanninsaaren jäteveden puhdistamolla merkittävin hanke normaalin kunnossapidon lisäksi oli toisen linjan ilmastuksen saneeraus ja purkupumppauksen tehostamisen suunnittelu. Saneerauksen avulla saadaan energiankulutusta pienennettyä ja varmistetaan puhdistus typen osalta. Ilmastuksessa kuluu n. 60 % koko puhdistamon energiantarpeesta, joten sen vaikutus energiatehokkuuteen on merkittävä. Jätevesien puhdistustulos oli edeltävien vuosien tapaan hyvällä tasolla.

Verkostoa saneerattiin Joonaanmäellä ja pumppaamoilla. Vuoden alussa aloitettiin yhdessä Kuntatekniikan kanssa Kulloon uuden yritysalueen infran rakentaminen ja rakennettiin Haikkoonlammen alueen infra. Hamarin paineviemärin saneeraussuunnittelu valmistui ja saneerausta varten saatiin AVIlta vesistölupa. Investoinneista 65 % kohdistui verkostoon.

Liittymismaksutulot 1,50 miljoonaa euroa ylittivät budjetoidun 50 %, johtuen useiden kerrostalohankkeiden aloituksesta vuonna 2021. Talousarvioon sisältyi uutta lainaottoa 1,07 miljoonaa euroa, mutta hyvän tuloksen ja liittymismaksukertymän ansiosta lainaa ei tarvittu nostaa. Ennakoitua parempi rahoitustulos saattaa pienentää jonkin verran lainaottotarvetta Saksalan laajennuksen rakentamista varten. Koronapandemiasta johtuen rakentamisen kustannukset ovat selvästi nousseet alalla ja sen takia Saksalan laitoslaajennuksen ja muiden hankkeiden urakkahinta saattaa olla talousarvion arvioon verrattuna suurempi. Lopullinen tarkempi lainantarve nähdään, kun urakat on kilpailutettu.