Siirry sisältöön

Porvoon veden vuosikertomus 2022 on julkaistu

Porvoon veden vuoden 2022 vuosikertomus on julkaistu ja siihen voi tutustua.

Liikevaihto 13,79 milj. euroa oli hieman (0,7 %) pienempi kuin budjetoitu, mutta 3,3 % suurempi kuin vuonna 2021. Energian hinnan nousu ohjasi kuluttajia vähentämään myös veden, ja etenkin lämpimän veden käyttöä, mikä vähensi vedenkulutusta ja – laskutusta. Toimintakulut 6,92 milj. euroa olivat budjetoidun mukaisia, vaikka useimpien käyttöhyödykkeiden ja materiaalien hinnat nousivat maailman tilanteesta johtuen. Tuloslaskelman rahoituskulut olivat 8,8 % pienemmät kuin budjetoitu johtuen suunniteltua pienemmästä lainojen lisäyksestä sekä alhaisesta korkotasosta.  Tilikauden tulos 2,54 milj. euroa, joka oli 2,3 % budjetoitua pienempi, mutta 3,6 % suurempi kuin 2021 ja edelleen sellaisella tasolla, että vesilaitoksen talouden voidaan arvioida olevan vakaalla pohjalla.

Investoinnit olivat yhteensä 9,98 milj. euroa. Saksalan vesilaitoksen rakentaminen aloitettiin muutamaa kuukautta myöhemmin ja hankkeen kustannukset siirtyivät vastaavasti ollen v. 2022 noin 39 % pienemmät kuin budjetoitu. Muut hankkeet etenivät suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti. Talousarvioon sisältyi uutta lainaottoa 9,00 milj. euroa, mutta Saksala hankkeiden viivästyksen takia uutta lainaa nostettiin vain 4,00 milj. euroa

Verkoston ja pumppaamoiden saneerauksiin sekä vedenjakelun varmuutta parantaviin hankkeisiin käytettiin vuonna 2022 noin 3 milj. euroa. Saneeraustöitä tehtiin Jokikadulla, Joonaanmäellä, Piispankadulla, Maistraatinkadulla, Veckjärventiellä sekä Haikkoontiellä. Porvoon veden pitkän tähtäimen investointi- ja saneeraussuunnitelman mukaisesti verkostoa olisi saneerattava n. 4 milj. eurolla vuodessa. Suunnitelmassa on laskettu, että pääsisimme tähän tasoon v. 2026, mutta vuonna 2022 saneeraustaso oli jo lähellä pitkäntähtäimen keskimääräistä tavoitetasoa.