Hoppa till innehåll

Borgå vattens årsberättelse 2022 har publicerats

Borgå vattens årsberättelse 2022 har publicerats och du kan se den här.

Omsättning 13,79 miljoner EUR var något (0,7 %) lägre än budgeterat, men 3,3 % högre än 2021. Uppgången i energipriserna ledde till att konsumenterna också minskade vattenförbrukningen, särskilt varmvatten, vilket minskade vattenförbrukningen och faktureringen. Driftskostnader 6,92 miljoner euro var i linje med budgeten, även om priserna på de flesta förbrukningsvaror och material steg på grund av världssituationen. Finansiella kostnader i resultaträkningen var 8,8 % lägre än budgeterat på grund av en mindre ökning av lån än planerat och en låg ränta. Resultatet för verksamhetsåret blev 2,54 miljoner. EUR, vilket var 2,3 % lägre än budgeterat, men 3,6 % högre än 2021 och fortfarande på en sådan nivå att vattenverkets ekonomi kan beräknas stå på en stabil grund.

Investeringarna uppgick till 9,98 miljoner. euro. Byggandet av Saxby vattenverk startade några månader senare och kostnaderna för projektet förändrades i enlighet med detta och var cirka 39 % lägre än budgeterat 2022. Övriga projekt fortskred enligt plan och enligt budget. I budgeten ingick nyupplåning på 9,00 miljoner. EUR, men på grund av förseningen av Saxby projekten togs det nya lånet upp endast på 4,00 miljoner. euro.

År 2022 användes cirka 3 miljoner till saneringar av nätet och pumpstationer och till projekt som förbättrar tillförlitligheten i vattendistributionen. euro. Saneringsarbeten utfördes på Ågatan, Jonasbacken, Biskopsgatan, Magistratsgatan, Veckjärvivägen och Haikovägen. Enligt Borgå vattens långsiktiga investerings- och saneringsplan ska nätet saneras till en kostnad av ca 4 miljoner. euro per år. Planen har beräknat att vi skulle nå denna nivå 2026, men 2022 var nivån på omstruktureringen redan nära den långsiktiga genomsnittliga målnivån.