Siirry sisältöön

Porvoonportin kulmasta tontinluovutuskilpailu

Kaupunki suunnittelee käynnistävänsä syksyllä Porvoonportin kulmasta tontinluovutuskilpailun, jossa tavoitellaan arkkitehtonisesti ja toiminallisesti korkeatasoista ratkaisua, jolla on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki.

Kaupunkikehityslautakunta keskustelee tontinluovutuskilpailun järjestämisestä kokouksessaan 14. kesäkuuta.

Porvoonporttina tunnetun alueen luoteiskulmassa Tolkkistentien ja Läntisen Mannerheiminväylän risteyksessä on alue, jota on valmisteltu rakentamiseen. Nurkkakortteli liittyy saumattomasti osaksi Porvoon Puistokaduksi kehittyvää vanhaa maantietä sekä Porvoonportin alueen kehitystä.

– Puuston poistaminen on herättänytkin kaupunkiin saapuvien huomion, kun näkymät ovat avartuneet. Korttelin rakentaminen suorastaan määrittelee uuden lähtötason Länsirannan ja Puistokadun kaupunkikuvalliselle ilmeelle, rajaa aiemmin Porvoonportin alueena tunnetun kerrostalokorttelikokonaisuuden taakseen ja muovaa väistyvästä maantieympäristöstä uutta kaupunkimaista katutilaa, kaavoittaja Pekka Mikkola kertoo.

Tontilla on voimassa vuonna 2017 hyväksytty asemakaava, jonka mukaan Porvoonportin kulmaan saa rakentaa 5–8-kerroksisia kerrostaloja kaksi, kolme tai neljäkin. Rakennusoikeuden määrä on 7 195 k-m². Kortteli on kaupungin omistama.

– Suoran tontin myynnin sijaan haemme nyt rohkeita, innostavia ja korkealaatuisia korttelisuunnitelmia tonttikaupan pohjaksi tarjouspyyntömenettelyllä eli tarjouskilpailulla.

Laatu ratkaisee tontinluovutuskilpailun

Asemakaava on toteutussuunnittelun kannalta joustava ja nyt haetaan kortteliin korkeatasoista ympäristön laatutavoitteet täyttävää ja toiminnallisesti hyvää ratkaisua.

– Tavoitteena ovat mahdollisimman pieni hiilijalanjälki ja energiatehokkaat ratkaisut aina alueelle asettuvien asukkaiden liikkumiseen asti unohtamatta arkkitehtonista laatua, katutason palvelutiloja, monipuolista asuntojakaumaa ja piha-alueen tehokasta käyttöä.

Tarjouspyynnössä määritellyt tarjousten arviointikriteerit painottuvat täysin laatuun. Kaupunkikuvallisen ja toiminnallisen laadun painoarvo on 60 prosenttia ja ilmastotavoitteiden toteutumisen 40 prosenttia. Länsirannan taideohjelman mukaisesti tonttikaupan yhteydessä peritään taiderahaa, jolla hankitaan alueelle maamerkkiteos.

Tarjouspyyntö julkaistaan syys-lokakuussa 2022 ja tarjouksista järjestetään avoin kommentointimahdollisuus kuntalaisille ja kaikille kaupunkikehityksestä kiinnostuneille. Tarjouskilpailun voittaja sitoutuu toteuttamaan tarjouksensa mukaisen ratkaisun. Tonttihinta on kiinteä ja kiinteistökaupasta päätetään erikseen.