Hoppa till innehåll

Tomtöverlåtelsetävling om Borgåportens hörn

Staden planerar inleda en tomtöverlåtelsetävling om Borgåportens hörn på hösten. Målet är en arkitektoniskt och funktionellt högklassig lösning med så litet koldioxidavtryck som möjligt.

Stadsutvecklingsnämnden diskuterar på sitt möte den 14 juni om att ordna en tomtöverlåtelsetävling.

I det nordvästra hörnet av Borgåportens område, vid korsningen av Tolkisvägen och Västra Mannerheimleden, finns ett område som bereds för byggande. Hörnkvarteret ansluts smidigt till den gamla landsvägen som nu utvecklas till Borgå parkgata samt till Borgåportens område.

-De som kommer in till staden har märkt att utsikten har öppnats eftersom träden har fällts. Byggandet i kvarteret fastställer utgångspunkten för stadsbilden på västra åstranden och vid Borgå parkgata, skymmer höghusen i Borgåportens område och formar den förra landsvägens miljö till ett nytt stadsliknande gaturum, berättar planläggare Pekka Mikkola.

För tomten gäller en detaljplan som godkändes år 2017, och enligt den får man i detta hörn bygga två, tre eller till och med fyra höghus i 5-8 våningar. Byggrätten för området är 7 195 m²-vy. Staden äger kvarteret.

-I stället för att direkt sälja tomten söker vi nu djärva, inspirerande och högklassiga planer för kvarteret att användas som grund för tomtförsäljningen genom anbudsförfarande.

Tomtöverlåtelsetävlingen avgörs på grund av kvalitet

Detaljplanen är flexibel i fråga om genomförandet, och nu söks en funktionell lösning som är högklassig och uppfyller kvalitetskraven.

-Målet är ett så litet koldioxidavtryck som möjligt och energieffektiva lösningar (också för invånarnas sätt att röra på sig), utan att glömma den arkitektoniska kvaliteten, servicelokaler i gatuplan, mångsidiga bostäder och en effektiv användning av gården.

De bedömningskriterier som fastställs i anbudsförfrågan baserar sig enbart på kvalitet. Den stadsbildmässiga och funktionella kvalitetens viktning är 60 % och miljömålens 40 %. I enlighet med konstprogrammet för västra åstranden tas det ut konstpengar som används för ett landmärke i området.

Anbudsförfrågan publiceras i september-oktober 2022, och kommuninvånarna och alla som är intresserade av stadsutveckling kan kommentera anbuden. Vinnaren av anbudsförfarandet förbinder sig att genomföra lösningen enligt sitt anbud. Tomtpriset är fast och det fattas ett separat beslut om fastighetsköpet.