Siirry sisältöön

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 1.3.2022

Asia 8 § UUDENMAAN VESIHUOLLON TOIMENPIDESUUNNITELMA 2022-2025, LAUSUNTO ETELÄ-SAVON ELY-KESKUKSELLE

Seuraava teksti lisättiin lausuntoon (sitaateissa):

Uudenmaan vesihuollon toimintasuunnitelmassa 2022-2025 on tunnistettu vesihuollon toimintavarmuuden vahvistaminen vesihuollon ydinkysymykseksi ja keskeiseksi toimenpideteemaksi.

”Toimenpidesuunnitelmassa yhteistyötahoissa on kuitenkin syytä mainita kunnan terveydensuojeluviranomaista erikseen, joka vastaa talousvesilaitosten viranomaisvalvonnasta.”

Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet sekä vastuu- ja yhteistyötahot ovat perusteltuja. Vesihuollon eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen on jatkossa olennaisen tärkeää.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kaikki muut asiat yksimielisesti esitysten mukaisesti.