Hoppa till innehåll

Byggnads- och miljönämndens beslut 1.3.2022

Ärendet 8 § ÅTGÄRDSPLAN FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN I NYLAND 2022-2025, UTLÅTANDE TILL NTM-CENTRALEN I SÖDRA SAVOLAX

Följande texten lagts till utlåtande (i citaten):

I handlingsplanen för vattenförsörjningen i Nyland 2022 –2025 har stärkandet av vattenförsörjningens funktionssäkerhet identifierats som en kärnfråga och ett centralt åtgärdstema inom vattenförsörjningen.

”I handlingsplanen bör den kommunala hälsoskyddsmyndigheten nämnas som samarbetsparter, då de ansvarar för myndighetstillsynen av hushållens vattenverk.”

Planens förslag till åtgärder, ansvarsparter och samarbetsparter är motiverade. Det är viktigt att i fortsättningen utveckla samarbetet mellan de olika aktörerna inom vattenförsörjning.

I de övriga ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.