Siirry sisältöön

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 14.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Hankintaoikaisuvaatimus koskien Ympäristöterveydenhuollon laboratoriopalvelujen kilpailutusta

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti hylätä MetropoliLab Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen koskien päätöstään 17.5.2022 § 69.

Rakennuslupahakemus, Mannerheiminkatu 16, keskusta

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää haetun luvan.

Rakennuslupahakemus, Nybyntie 183, Kulloon yritysalue

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää haetun luvan.

Sijoittamislupahakemus, aloittamisoikeudella, Telia Towers Finland Oy

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittelijän ehdotuksesta (5 puolesta, 4 vastaan);

  • merkitä tiedoksi Telia Towers Finland Oy:n 22.10.2021 päivätyn sijoituslupahakemuksen liitteineen ja asiassa saadut vastineet
  • todeta, että sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 234 §:n mukaiset sijoittamisen edellytykset täyttyvät ja vahvistaa Telia Towers Finland Oy:n hakemuksen mukaisen sijoittamissuunnitelman
  • myöntää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 233.3 §:n mukaisen aloittamisoikeuden. Telia Towers Finland Oy:n tulee toimittaa MRL 144 §:n mukainen hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.
  • ilmoittaa päätöksestä kiinteistörekisterinpitäjälle merkinnän tekemiseksi kiinteistötietojärjestelmään sijoittamispäätöksen saatua lainvoiman
  • hakijan tulee asettaa 10 000 € vakuus
  • Sijoittamispäätöksestä peritään rakennusvalvonnan maksuperusteiden mukainen maksu (19 § 600 €, 11 § 400 €) 1000 €.
  • Vakuussumma 10 000 €

Paineviemärin ja vesijohdon asentaminen meren pohjaan Emäsalonselällä. Lausunto Liikelaitos Porvoon veden lupahakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallinto- virastolle esityslistan mukaisen lausunnon.

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle, Fortum Power and Heat oy, Loviisan ydinvoimalaitoksen käyttölupahakemukset, Dnro VN/7906/2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti antaa asiassa esityslistan mukaisen lausunnon.

Muut asiat

Muut asiat lautakunta merkitsi tiedoksi.