Siirry sisältöön

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 18.5.2021

Asia ”Paineviemärin asentaminen meren pohjaan, vesialueen ruoppaaminen ja ruoppausmassojen sijoittaminen mereen, liikelaitos Porvoon veden lupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle”

Tuuli Hirvilammi ehdotti lausuntoon seuraavaa muutosta: Virke ”Hanke on kuitenkin toteuttamiskelpoinen, mikäli paineviemäri asennetaan lintujen pesimäkauden ulkopuolella hakemuksen mukaisesti ja painotus varmistetaan esimerkiksi sukeltajalla.” muutetaan muotoon ”Hankkeen toteutuksen edellytyksenä on, että paineviemäri asennetaan hakemuksen mukaisesti lintujen pesimäkauden ulkopuolella ja painotus varmistetaan esimerkiksi sukeltajalla.”.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kaikki muut asiat yksimielisesti esitysten mukaisesti.