Hoppa till innehåll

Byggnads- och miljönämndens beslut 18.5.2021

Ärendet ”Anläggande av tryckavlopp i havet, muddring av vattenområde och deponering av muddermassor i havet, affärsverket Borgå Vatten, utlåtande till regionförvaltningsverket i södra Finland”

Tuuli Hirvilammi föreslog följande ändring till utlåtandet: Frasen ”Projektet är ändå genomförbart om installationen av tryckavloppet sker utanför fåglarnas häckningstid i enlighet med ansökan och t.ex. dykare anlitas för att kontrollera tyngderna.” ändras till ”En förutsättning för genomförandet av projektet är att installationen av tryckavloppet sker utanför fåglarnas häckningstid i enlighet med ansökan och t.ex. dykare anlitas för att kontrollera tyngderna.”.

Förslaget godkändes enhälligt.

I de övriga ärendena beslutade byggnads- och miljönämnden enhälligt enligt beslutsförslagen.