Siirry sisältöön

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 23.6.2020

Rakennusvalvontataksan ja rakennusvalvonnan palvelutaksan tarkastaminen 2020

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti hyväksyä päivitetyt rakennusvalvonta taksan ja rakennusvalvonnan palvelutaksan noudatettavaksi 1.9.2020 lukien ja kumota aiemmat taksat.

Porvoon Eläintuhkaus oy, päätös ympäristösuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta sekä päätös toiminnan aloittamisesta ennen lupapäätöksen voimaantuloa

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti myöntää Porvoon Eläintuhkaus Oy:n pieneläinkrematoriota kiinteistöllä 638-9-769-2 koskevalle toiminnalle ympäristöluvan. 

Muut asiat

Myös muut asiat rakennus- ja ympäristölautakunta päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.