Siirry sisältöön

Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset 25.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Sijoittamislupahakemus, aloittamisoikeudella, Telia Towers Finland Oy

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittelijän ehdotuksesta (5 puolesta Elin Andersson (puheenjohtaja), Christer Andersson, Patrick Nyholm, Pia Sågbom, Liisa Saarela ja 5 vastaan Tom Blomqvist, Krista Hummastenniemi, Petri Pasanen, Hannele Luukkainen, Pekka Malin, puheenjohtajan ääni ratkaisi);

  • merkitä tiedoksi Telia Towers Finland Oy:n 22.10.2021 päivätyn sijoituslupahakemuksen liitteineen ja asiassa saadut vastineet
  • todeta, että sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 234 §:n mukaiset sijoittamisen edellytykset täyttyvät ja vahvistaa Telia Towers Finland Oy:n hakemuksen mukaisen sijoittamissuunnitelman
  • myöntää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 233.3 §:n mukaisen aloittamisoikeuden. Telia Towers Finland Oy:n tulee toimittaa MRL 144 §:n mukainen hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.
  • ilmoittaa päätöksestä kiinteistörekisterinpitäjälle merkinnän tekemiseksi kiinteistötietojärjestelmään sijoittamispäätöksen saatua lainvoiman
  • hakijan tulee asettaa 10 000 € vakuus
  • Sijoittamispäätöksestä peritään rakennusvalvonnan maksuperusteiden mukainen maksu (19 § 600 €, 11 § 400 €) 1000 €.
  • Vakuussumma 10 000 €

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kaikki muut asiat yksimielisesti esitysten mukaisesti.