Siirry sisältöön
Porvoon vesi -

Saksalan laitoslaajennuksen rakentamistyöt alkavat

Rakennustyöt alkavat 1. elokuuta. Rakennusurakoitsijana toimii Ramago Oy.

Porvoon veden johtokunta valitsi Saksalan uuden laitoslaajennuksen rakennusurakoitsijaksi kesäkuun kokouksessaan Ramago Oy:n. Urakkasopimus Porvoon veden ja Ramago Oyn välillä on allekirjoitettu heinäkuussa ja rakentamisen valmistelevat työt aloitettiin välittömästi.

Rakennustyöt Saksalan laitoksen tontilla alkavat 1.8. ja rakennusaikainen pohjaveden tarkkailu on myös aloitettu. Ensimmäisiä työvaiheita on perustusten paalutus, joka on tarkoitus aloittaa 10.8. Laitoksen arvioitu valmistumisaika on kesä 2024.

Saksalan vesilaitoksen laajennuksella turvataan porvoolaisten talousveden saatavuus vähintään noin 15 vuodeksi eteenpäin. Saksalan laitoslaajennukseen johdetaan Linnamäen raakavedet käsiteltäväksi sellaisella nykytekniikalla, millä voimme taata nykylain asettamat laatuvaatimukset talousvedelle. Investointi tarvitaan turvaamaan porvoolaisille riittävä vedenmäärä, vedenlaatu ja toimitusvarmuus.

Uudella vedenkäsittelylaitoksella voidaan myös hallita entistä paremmin pohjavesialueilla todettuja riskejä, kuten mahdollisia haitta-aineita pohjavedessä. Hankkeeseen liittyvien Linnamäki-Suomenkylän uuden vedenottamon-Saksalan välisten vesijohtojen rakentaminen aloitetaan myöhemmin loppukesän ja syksyn aikana. Samalla rakennetaan uusi puhtaan veden syöttöjohto Saksalasta keskustaan parantamaan verkoston jakelukapasiteettia.