Hoppa till innehåll
Borgå vatten -

Byggarbetena på utvidgningen av Saxbyverket inleds  

Byggarbetena inleds den 1 augusti. Byggentreprenör är Ramago Oy.

Direktionen för Borgå vatten valde vid sitt möte i juni Ramago Oy till byggentreprenör för utvidgningen av Saxbyverket. Entreprenadavtalet mellan Borgå vatten och Ramago Oy undertecknades i juli och förberedelserna för byggarbetet inleddes genast.

Byggarbetena på tomten i Saxby inleds 1.8 och den byggtida grundvattenkontrollen har också startats. Bland de första byggskedena kommer pålningen av grunden, som är planerad att starta 10.8.

Med utvidgningen av Saxby vattenverk tryggas tillgången på hushållsvatten för Borgåborna för åtminstone 15 år framåt. Råvatten från Borgbacken leds till utvidgningen av Saxbyverket för att behandlas med modern teknik, som garanterar att vi kan uppfylla kvalitetskraven för hushållsvatten.

Investeringen är nödvändig för att säkra en tillräcklig kvantitet, kvalitet och leveranssäkerhet för Borgåborna. Med den nya behandlingsanläggningen kan man också bättre behärska riskerna på grundvattenområdet, till exempel förekomsten av möjliga skadliga ämnen.

Byggandet av vattenledningar på sträckan Borgbacken – Finnby nya vattentag – Saxby som hör till projektet inleds senare under slutet av sommaren och på hösten. Samtidigt byggs en ny renvattenledning från Saxby till centrum för att förbättra nätets distributionskapacitet.