Siirry sisältöön

Saksalan vesilaitoksen valmistaman veden rautapitoisuus laskee entisestään

Saksalan vesilaitoksen tuottaman veden rautapitoisuus saadaan alkukevään aikana laskemaan suositusraja-arvon alapuolelle.  Porvoon vesi on aloittanut valmistelevat työt vedenkäsittelyn toisen linjan saneeraamiseksi ja saneerauksen arvioidaan valmistuvan alkukeväästä. Viime syksynä laitoksen toiselle käsittelylinjalle tehtiin vastaavia muutoksia, joilla pystymme parantamaan jakeluun menevän talousveden laatua. Muutostöiden jälkeen uudella laitteistolla saadaan veteen annosteltua saostuskemikaalia, joka poistaa rautaa sekä samalla vähentää veden sameutta.

Saksalan vesilaitoksen raakavetenään käyttämän pohjaveden rautapitoisuus on ollut edellisen sekä kuluvan vuoden aikana poikkeuksellisen korkea. Saksalan vedenkäsittelylaitoksen prosessi ei ole kyennyt tehokkaasti poistamaan näin poikkeuksellisen korkeaa raudan määrää. Raudan aiheuttama haitta ei ole terveydellinen eikä lainsäädännössä sille ole asetettu laatuvaatimusraja-arvoa vaan suositus. Korkean rautapitoisuuden aiheuttamat haitat talousvedessä ovat teknisiä ja esteettisiä: rauta voi synnyttää ruostekerrostumia saniteettikalusteisiin ja talousvälineisiin, pyykkien osalta vaatteisiin voi tulla ruostetahroja ja juomavedessä voi havaita ruosteen maun.

Saksalan vesilaitoksessa on kaksi vedenkäsittelylinjaa, mistä vettä pumpataan vesijohtoverkostoon lähes puolelle Porvoon veden asukkaista ja osalle yrityksiä. Vesi Saksalan vesilaitoksesta jaetaan pääsääntöisesti kaupungin länsi- sekä pohjoisosille. Saksalan vesilaitokselta pumpataan vettä verkostoon noin 1,5 miljoonaa kuutiota vuosittain.

Porvoon vesi aloittaa tänä vuonna myös Suomenkylän vedenottamon raakavesilinjojen sekä Saksalan vesilaitoksen laajennuksen rakentamisen. Suomenkylästä saatavan raakaveden laatu on nykyistä parempaa ja Saksalan laitoksen laajennuksen vedenkäsittely tulee omalta osaltaan tehostamaan myös raudan poistoa raakavesistä. ”Porvoon vesi on jo pitkään tehnyt talousarvion yhteydessä verkoston ja laitosten saneeraus- ja investointisuunnittelun seitsemäksi vuodeksi. Toiminnan ja talouden varmistamiseksi ja asukkaiden riittävän ja hyvälaatuisen veden saannin turvaamiseksi olemme viime vuonna käynnistäneet tarkemman kunnossapito- ja saneeraussuunnittelun 20 vuoden ajanjaksolle. Verkoston saneerauksia on hyvä myös suunnitella ja tehdä, jos mahdollista, samaan aikaan kun kunnostetaan katuja ja muuta infraa”  Porvoon veden toimitusjohtaja Elina Antila kertoo.

Liittyy aikaisempaan julkaistuun uutiseen, katso linkki