Siirry sisältöön

Selvitys Porvoon museon hallinto- ja rahoitusmallista käynnistyy

Porvoon kaupunki on päättänyt käynnistää selvityksen Porvoon museon hallinto- ja rahoitusmallista.

Porvoon kaupunki on päättänyt käynnistää selvityksen Porvoon museon hallinto- ja rahoitusmallista.

Selvitys tehdään yhdessä Porvoon museoyhdistyksen kanssa, ja sen on tarkoitus valmistua syksyn aikana.   

– Museolaki on uudistunut vuonna 2019, ja museoiden toimintakenttä on sen seurauksena uudistunut. Myös Porvoon kaupungin ja Porvoon museon yhteistyötavat ja sopimukset vuodelta 2012 on aika uudistaa, sivistysjohtaja Sari Gustafsson kertoo.

Porvoon museon toimintaa hoitaa 125 vuotta sitten perustettu Porvoon museoyhdistys, joka omistaa myös kokoelmat. Kaupunki omistaa museon tilat ja rahoittaa museon toimintaa erillisen sopimuksen perusteella. Yhdistyksenä toimiva museo hoitaa myös itäisen Uudenmaan alueellisen vastuumuseon viranomaistehtäviä.  

– Tarkoitus on selvittää, onko tämä historiallinen ja Suomessa harvinainen toimintamalli edelleen tarkoituksenmukainen, vai tarjoaisiko joku muu malli järkevämmän tavan kehittää alueen elinvoimalle ja matkailulle tärkeää museotoimintaa, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula toteaa.    

– Museoyhdistyksen tarkoituksena on sen historian alusta lähtien ollut luoda museolle toimintaedellytykset, mikä merkitsee sekä talouden että tilojen turvaamista. Nyt suuri osa kokoelmista on varastoituna tilanpuutteen takia ja näyttelyt rahoitetaan erikseen haettavin avustuksin. Selvityksen avulla toivomme museolle löytyvän entistä vakaamman toimintaympäristön, sanoo museoyhdistyksen puheenjohtaja Jukka Kullberg.

Työn aikana on tarkoitus selvittää Porvoo museotoiminnan nykyisen hallinto- ja rahoitusmallin sekä vaihtoehtoisten hallinto- ja rahoitusmallien hyvät ja huonot puolet. Yhdistysmuotoisen toiminnan vaihtoehtoja ovat museo osana kaupunkikonsernia, museo osakeyhtiönä ja museo säätiönä. Malleja vertaillaan juridiikan, talouden ja rahoituksen, omaisuuden hallinnan, ydintoiminnan, tukipalveluiden, johtamisen ja ohjauksen sekä henkilöstön näkökulmista.

Selvityksen aikana haastatellaan mm. Porvoon kaupungin, Porvoon museon, Porvoon museoyhdistyksen, muiden museoiden, Museoviraston, opetus- ja kulttuuriministeriön ja lähikuntien edustajia. Lisäksi Porvoon museon toimintaa verrataan muiden verrokkimuseoiden toimintaan. 

Selvityksen tekemisestä vastaa Ramboll Finlandin asiantuntijat ja mukana asiantuntijana on myös Museoviraston entinen pääjohtaja Juhani Kostet.  

Porvoon museoyhdistys ja Porvoon museo

  • Porvoon museoyhdistys ry on perustettu vuonna 1896, ja Porvoon museo on avattu yleisölle vuonna 1897.
  • Porvoon museoyhdistys omistaa edelleen Porvoon museon ja vastaa sen kokoelmista ja toiminnasta.
  • Porvoon museon ja kaupungin välinen yhteistyö perustuu erilliseen sopimukseen. Museo toimii kaupungin omistamissa rakennuksissa, ja kaupunginhallitus nimeää museoyhdistyksen hallituksen kahdeksasta jäsenestä kaksi. 
  • Sopimuksen mukaan Porvoon museo tuottaa kaupungille sen tarvitsemat museopalvelut. Porvoon kaupungin avustus kattaa noin puolet (50,4%) toimintakuluista, mikä sisältää rakennusten vuokran. Noin puolet toimintakuluista katetaan valtionavustuksin ja museon omalla tuotolla.
  • Porvoon museo vastaa myös J. L. Runebergin kodin, Walter Runebergin veistoskokoelman ja Porvoon kaupungin taidekokoelman museaalisesta hoidosta.
  • Porvoon museo toimii lisäksi alueellisena vastuumuseona itäisellä Uudellamaalla. Toiminta-alue on Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila, Pornainen, Porvoo ja Sipoo.
  • Alueellisena vastuumuseon tehtävänä on itäisen Uudenmaan museotoiminnan edistäminen sekä kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomaisena toimiminen itäisellä Uudellamaalla. Tehtävät painottuvat erityisesti rakennettuun ympäristöön sekä arkeologiseen kulttuuriperintöön. Tehtävät perustuvat museolakiin.