Siirry sisältöön

Sikosaarentien maaperätutkimuksista sekä siltojen korjauksista haittaa liikenteelle

Porvoon kaupunki tekee maaperätutkimuksia Sikosaarentiellä siltojen välittömässä läheisyydessä 25. kesäkuuta klo 8–16. Tutkimukset tehdään kaivamalla tiehen koekuoppia kaivinkoneella, mikä saattaa aiheuttaa häiriötä liikenteelle. Tietä ei ole tarvetta katkaista liikenteeltä.

Porvoon kehäsymboli.

Tutkimuksia tehdään, jotta siltojen korjaamiseksi kaivettavien maa-ainesten laatu saadaan selvitettyä. Siltojen korjaaminen vaatii maaperän kaivutöitä eri vaiheissa kuten tielinjan korjauksen vuoksi, maaperän vahvistus- ja kevennystöiden sekä väliaikaisten siltojen perustustöiden vuoksi. Sikosaarentie on rakennettu 60- ja 70-luvun vaihteessa, eikä sen rakenteesta ole tarkkaa tietoa.

Siltojen korjaustyöt alkavat 10. kesäkuuta

Porvoon kaupunki tekee myös rakenteellisia korjauksia silloille. Korjauksilla varmistetaan siltojen kestävyys nykyisillä painorajoituksilla (10tn). Korjausten aikana siltojen liikennejärjestelyissä on siltakohtaisia muutoksia sekä useampia työkoneita siltojen ympäristössä. Korjauksia suoritetaan 10.6.– 30.9.2024 välisenä aikana.
Tierakenteisiin on käytetty mm. asfalttia ja muita jätemateriaaleja, jotka poistetaan rakentamisen vaatimalta laajuudelta. Korjausten kriittisen luonteen vuoksi työt on tehtävä nopeassa aikataulussa, mutta toteutuksessa pyritään huomioimaan luonnonsuojelualueella pesivä linnusto mahdollisimman hyvin.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.