Hoppa till innehåll

Svinövägens markundersökningar samt reparation av broar orsakar olägenheter för trafiken

Borgå stad gör markundersökningar på Svinövägen i omedelbar närhet av broarna den 25 juni kl. 8–16. Undersökningarna görs genom att gräva provgropar i vägen med hjälp av en grävmaskin, vilket kan orsaka störningar i trafiken. Det finns inget behov av att stänga av vägen för trafiken.

Porvoon kehäsymboli.

Undersökningar görs för att utreda kvaliteten på de marksubstanser som ska grävas för att reparera broarna. Reparationen av broarna kräver markgrävningsarbeten i olika skeden, till exempel på grund av reparation av väglinjen, markförstärkningsarbeten och att göra marken lättare samt grundarbeten för tillfälliga broar. Svinövägen är byggd vid övergången mellan 60- och 70-talet och det finns inga exakta uppgifter om dess konstruktion.

Reparationer på broarna börjar den 10 juni

Borgå stad gör också strukturella reparationer på broarna. Genom reparationerna säkerställs broarnas hållbarhet med nuvarande viktbegränsningar (10tn). Under reparationerna finns det brospecifika förändringar i trafikarrangemangen på broarna samt flera arbetsmaskiner i närheten av broarna. Korrigeringar görs mellan 10.6 och 30.9.2024.
Till vägkonstruktionerna har det använts bl.a. asfalt och andra avfallsmaterial som avlägsnas från den omfattning som byggandet kräver. På grund av reparationernas kritiska natur ska arbetet utföras i en snabb tidsplan, men man strävar efter att så bra som möjligt beakta det fågelbestånd som häckar på naturskyddsområdet.

Vi beklagar de olägenheter som arbetet medför.