Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 15.12.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Vuoden liikuntapalkinto 2022

Sivistyslautakunta päättää myöntää Porvoon Vuoden liikuntapalkinto 2022 -palkinnon fitness-urheilija Meriliis Tammille. Palkintosumma on 2 000 euroa.
21-vuotias porvoolainen, Team Pro Leveliä, edustava Meriliis Tamm on tänä vuonna saavuttanut merkittävää menestystä sekä kansallisissa että kansainvälisissä arvokilpailuissa.

Porvoon kaupungin kulttuuripalkinto 2022

Sivistyslautakunta päättää myöntää Porvoon kaupungin kulttuuripalkinnon vuonna 2022 tanssitaiteen maisteri Hanne Kauppiselle hänen ansioistaan rehtorina, koreografina, tanssinopettajana ja hänen työstään tanssitaiteen hyväksi Porvoossa. Kauppinen on vuodesta 2007 Taidetehtaan tanssikoulun rehtorina erityisesti edistänyt lasten ja nuorten tanssin harrastustoimintaa ja tanssitaiteen perusopetusta.

Uusi maksuperuste Musiikkiopiston sopimuskunnille varhaiskasvatuksessa järjestettävästä taidekasvatuksesta

Sivistyslautakunta hyväksyi musiikkiopiston sopimuskunnille kohdistuvan uuden maksuperusteen. Uuden kuntamaksun perustaminen lisää laskutuksellista ja sopimuspohjaista tasa-arvoa musiikkiopiston sopimuskuntien välillä.
Maksu otetaan käyttöön 1.1.2023 alkaen.

Lapsivaikutusten arviointimalli

Sivistyslautakunta päätti, että lapsivaikutusten arviointimallia käytetään lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen sivistystoimessa. Lapsivaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen.
Lautakunta esittää lisäksi kaupunginhallitukselle, että malli otetaan käyttöön kaikilla kaupungin toimialoilla.

Muut asiat

Muut asiat sivistyslautakunta päätti esityslistan mukaisesti.