Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 15.12.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Årets idrottspris 2022

Bildningsnämnden beslutade bevilja fitness-idrottaren Meriliis Tamm priset Borgå stads Årets idrottspris 2022. Prissumman är 2 000 euro.
Meriiliis Tamm är en 21-årig Borgåbo som representerar Team Pro Level, och som i år har uppnått betydande framgång både i nationella och internationella idrottsmästerskapstävlingar.

Borgå stads kulturpris 2022

Bildningsnämnden beslutade ge Borgå stads kulturpris år 2022 till magistern i danskonst Hanne Kauppinen för hennes förtjänster som rektor, koreograf och danslärare samt för hennes arbete för danskonsten i Borgå. Kauppinen har som rektor för Taidetehtaan tanssikoulu sedan år 2007 särskilt främjat barns och ungas hobbyverksamhet inom dans och grundläggande konstundervisning i dans.

Nya avgiftsgrund för musikinstitutets avtalskommuner för konstfostran inom småbarnspedagogiken

Bildningsnämnden godkände den nya avgiftsgrunden för musikinstitutets grunder och belopp.
Inrättandet av en ny kommunavgift ökar jämlikheten mellan musikinstitutets avtalskommuner när det gäller fakturering och avtal.

Modell för barnkonsekvensanalys

Bildningsnämnden beslutade att modellen för barnkonsekvensanalys används för att göra barnkonsekvensanalyser inom bildningssektorn. I barnkonsekvensanalysen utvärderas hur beslutet, åtgärden eller verksamheten påverkar barnens välfärd och hur barnens rättigheter tillgodoses.
Nämnden föreslår dessutom stadsstyrelsen att modellen tas i användning i alla stadens sektorer.

Övriga ärenden

Bildningsnämnden beslutade enligt föredragningslistan.