Siirry sisältöön
sivistys -

Sivistyslautakunnan päätökset 16.6.2022

Porvoon kehäsymboli.

Sivistyslautakunta hyväksyi esityksen mukaan Porvoonseudun musiikkiopiston – Borgånejdens musikinstitutin musiikin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman päivityksen, musiikkiopiston uuden palvelurakenteen tarjoaman avoimien opintojen kurssitarjonnan lukuvuonna 2022-2023 ja vahvisti avoimien opintojen kurssihinnaston.

Nuorisopalveluiden bänditilat
Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, sivistysjohtajan esityksen mukaisesti, palauttaa asian valmisteluun siten, kun asia koskee nuorten bänditiloja ja kannustaa nuorisopalveluja edelleen etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja myös Pensselitehtaan kanssa.

Selvitykset Lukulumo-ohjelman ja Seppo pelialustan käyttöönotosta

Sivistyslautakunta merkitsi selvitykset Lukulumo-ohjelman ja Seppo pelialustan käyttöönotosta tiedoksi ja päätti, että sovelluksia ei hankita.

Sivistyslautakunta merkitsi selvityksen tiedoksi ja päätti, että Bjurbölen päiväkoti tulee korvata vähintään kolmen ryhmän päiväkotitiloilla mahdollisimman nopeasti ja hankesuunnittelu on käynnistettävä välittömästi.

Muut asiat

Muut asiat sivistyslautakunta päätti esityslistan mukaisesti.