Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 16.6.2022

Bildningsnämnden godkände enligt förslaguppdateringen av Porvoonseudun musiikkiopiston – Borgånejdens musikinstitutin läroplanen för den allmänna lärokursen i musik, öppna studiers kursutbud läsåret 2022-2023 inom musikinstitutets nya tjänstestruktur och fastställde öppna studiernas kursavgifter.

Ungdomstjänsternas bandlokaler
Bildningsnämnden beslutade enhälligt, i enlighet med bildningsdirektörens förslag, att återremittera ärendet till beredning vad gäller de ungas bandlokaler och uppmuntrar ungdomstjänsterna att fortsätta söka alternativa lösningar också med Pensselitehdas.

Utredningar av ibruktagande av programmet Lukulumooch spelplattformen SeppoBildningsnämnden antecknar utredningar om ibruktagandet av applikationer Lukulumo och Seppo spelplattformen till kännedom och beslutade att applikationer inte skaffas.

Behovsutredning för småbarnspedagogiska tjänster i södra området och situationen för Bjurböle daghem

Bildningsnämnden antecknade utredningen för kännedom och beslutade att Bjurböle daghem ska ersättas med lokaler för minst tre grupper så snabbt som möjligt och projektplaneringen ska inledas omedelbart.

Övriga ärenden

Alla övriga ärenden godkändes enligt föredragningslistan.