Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 17.11.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Tilapäisten päiväkotitilojen vuokraaminen läntiselle alueelle

Sivistyslautakunta päätti, että tilapäiset päiväkotitilat vuokrataan esityslistan ehdotuksen mukaisesti.
Varhaiskasvatuspalvelut on yhdessä toimitilajohdon kanssa valmistellut uusien tilapäistilojen järjestämistä läntiselle alueelle. Toimitilajohto on valmistellut tilapäistilojen kilpailutusta ja tavoitteena on saada elokuussa 2023 kahdelle lapsiryhmälle uudet tilapäistilat entisen Gammelbacka skolanin pihalle, jossa jo nyt on aikaisemmin vuokrattuja tilapäistiloja.

Esiopetuspäiväkodit lukuvuonna 2023-2024

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä, että esiopetus järjestetään lukuvuonna 2023-2024 ehdotuksen mukaisesti.

Lukuvuoden 2023-2024 työ- ja loma-ajat

Anders Rosengren teki Daniel Björkhemin ja Pete Latun kannattaman muutosesityksen.
Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 3 (Juha Aaltonen, Hilkka-Leena Orava, Janne Ranta) – 7 (Hanna Lönnfors, Ilpo Bergström, Daniel Björkhem, Pete Lattu, Johanna Aaltonen, Martin Tuula, Anders Rosengren) hyväksyä muutosesityksen.

Syyslukukausi:
15.8.2023 – 22.12.2023
syysloma 20.10.2023 ja 23.10.2023
joululoma 23.12.2023 – 7.1.2024
Kevätlukukausi:
8.1.2024 – 1.6.2024
talviloma 19.2.2024 – 23.2.2024 (viikko 8)

Lautakunta päätti yksimielisesti, että vuoden 2023 aikana tehdään laajempi selvitys pysyvän mallin pohjaksi.

Oikaisuvaatimukset sivistyslautakunnan päätöksestä 22.9.2022 § 108, Epoon koulun lakkauttaminen

Oikaisuvaatimukset sivistyslautakunnan päätöksestä 22.9.2022 § 108, Epoon koulun lakkauttaminen
Sivistyslautakunta on saanut 10 oikaisuvaatimusta koskien Epoon koulun lakkauttamista. Kuhunkin oikaisuvaatimukseen on vastattu erikseen.
Sivistyslautakunta totesi, ettei oikaisuvaatimuksissa ole esitetty sellaisia perusteita, joiden nojalla sivistyslautakunnan päätös 22.9.2022 § 108 olisi kumottava, joten lautakunta päätti hylätä oikaisuvaatimukset.

Jaoston päätöstä koskevia oikaisuvaatimuksia ei käsitelty, koska jaoston päätös koski asian valmistelua, eikä siten voi hakea oikaisua.

Muut asiat

Muut asiat sivistyslautakunta päätti esityslistan mukaisesti.