Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 17.11.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Hyrning av tillfälliga daghemslokaler till västra området

Bildningsnämnden beslutade att tillfälliga daghemslokaler hyrs enligt förslaget.
Tjänsterna inom småbarnspedagogiken har tillsammans med lokalitetsledningen berett ordnandet av nya tillfälliga lokaler i västra området. Lokalitetsledningen har berett konkurrensutsättningen av tillfälliga lokaler, och målet är att i augusti 2023 få nya tillfälliga lokaler för två barngrupper på förra Gammelbacka skolans gård där det redan nu finns tillfälliga lokaler som hyrts tidigare.

Daghem som erbjuder förskoleundervisning läsåret 2023–2024

Bildningsnämnden beslutade godkänna att förskoleundervisningen läsåret 2023–2024 ordnas i de daghem enligt föredragningen.

Arbets- och lovtider läsåret 2023–2024

Anders Rosengren framförde ett ändringsföslag understött av Daniel Björkhem och Pete Lattu.
Nämnden beslöt efter omröstning med rösterna 3 (Juha Aaltonen, Hilkka-Leena Orava, Janne Ranta) – 7 (Hanna Lönnfors, Ilpo Bergström, Daniel Björkhem, Pete Lattu, Johanna Aaltonen, Martin Tuula, Anders Rosengren) godkänna ändringsförslaget.

Höstterminen:
15.8.2023 – 22.12.2023
höstlov 20.10.2023 och 23.10.2023
jullov 23.12.2023-7.1.2024
Vårterminen:
8.1.2024 – 1.6.2024
sportlov 19.2.2024. – 23.2.2024 (vecka 8)

Nämnden beslöt enhälligt, att under 2023 göra en bredare utredning för en stadigvarande lösning.

Begäran om omprövning av bildningsnämndens beslut 22.9.2022 § 108, nedläggning av Epoon koulu

Bildningsnämnden har fått 10 begäran om omprövning gällande nedläggningen av Epoon koulu. Varje begäran om omprovning har besvarats skilt.
Bildningsnämnden konstaterade att det inte har framförts sådana grunder i begäran om omprövning, som innebär att bildningsnämndens beslut 22.9.2022 § 108 skulle behöva upphävas, så begäran om omprövning förkastas.

Sådana begäran om omprövning, som gällde sektionens beslut, behandlades inte, eftersom sektionens beslut handlade om beredning, vilket inte ger rätt till begäran om omprövning.

Övriga ärenden

Bildningsnämnden beslutade enligt föredragningslistan.