Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 17.9.2020

Sivistystoimen talousarvio 2021

Sivistyslautakunta hyväksyi talousarvioesityksen seuraavin muutoksin:

 • Talousarviotekstin liitteessä sivu 1, viidennestä kappaleesta poistettiin viisi ensimmäistä lausetta.
 • Talousarviotekstin liitteessä sivu 5:
  ”Suunnitelma taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten yhteisestä hallintomallista ja rakenteista sekä kansalaisopiston ja liikuntapalveluiden liikuntakurssien sijoittamisesta yhdenmukaisesti kansalaisopistoon selkeyttää asukaspalveluja ja tukee talouden hallintaa. Tavoitteena on, että yhteisen ”Porvoon opistot (POP)” -hallintomallin alla Porvoonseudun musiikkiopisto, Porvoon taidekoulu ja Porvoon kansalaisopisto säilyttävät toiminnallisen, lakisääteisen asemansa.”
  korvattiin seuraavalla tekstillä:
  ” Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa on valmisteilla selvitys taiteen perusopetuksen laitosten, musiikkiopiston ja taidekoulun sekä kansalaisopiston rakenteiden ja yhteisen hallinnon kehittämistä kaupunginvaltuuston kestävän talouden ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on tutkia eri vaihtoehtoja mahdollisen yhteisen hallinnon ja yhteisten tukipalvelujen osalta. Rakenneuudistus jatkuu Porvoon opistojen oman mallin pohjalta. Esitys lopullisesta ratkaisusta käsitellään sivistyslautakunnassa.”
 • Suomenkielisten ja ruotsinkielisten koulutuspalveluiden sitoviin tavoitteisiin ensimmäiseen tavoitteeseen lisättiin jatkolauseena: ” Mikäli 2021 syksystä astuu voimaan laajennettu oppivelvollisuus saa perusopetuksen jälkeen jatko-opiskelupaikan 100 % ikäluokasta”.
 • Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden sitovista tavoitteista poistettiin sitova tavoite 3.
 • Varhaiskasvatuspalveluiden tunnusluvuista poistettiin kohta täyttöaste
  Investoinneissa siirrettiin tekolumijärjestelmän (150 000 €) rakentaminen vuoteen 2022 ja hyväksyttiin liikuntapalveluiden traktorihankinnan vuodelle 2021 (75 000 €).

Pykälä tarkistettiin heti.

Sannäs skolan hankesuunnitelman eteneminen

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti sivistyslautakunta totesi, että Sannäs skolan suunnittelu on edennyt valtuuston tahdon mukaisesti ja niiden faktojen mukaisesti, jotka olivat valtuuston päätöksen perusteena. Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi tilajohdon katselmuksen hankkeesta, sen sisällöstä, kustannuksista sekä etenemisestä.

Sivistyslautakunta totesi, että uusi rakennus tulee lisäämään opetuksen monipuolisuutta ja laatua merkittävällä tavalla, mutta tulee luultavasti myös johtamaan lisääntyneisiin sisäisiin vuokriin verrattuna talousarviovuoteen 2020. 
Sivistyslautakunta edellyttää että Sannäs skolan hankesuunnitelma käsitellään kaupunginhallituksessa viipymättä, jotta hanke voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviota laadittaessa.
Pykälä tarkistettiin heti.

Ilolan koulun hankesuunnitelman eteneminen

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti sivistyslautakunta totesi, että Ilolan koulun suunnittelu on edennyt valtuuston tahdon mukaisesti ja niiden faktojen mukaisesti, jotka olivat valtuuston päätöksen perusteena. Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi tilajohdon katselmuksen hankkeesta, sen sisällöstä, kustannuksista sekä etenemisestä.

Sivistyslautakunta toivotti tervetulleiksi ja hyväksyi Ilolan koulun hankesuunnitelman pedagogiset linjaukset, mutta totesi että sisäiset vuokrat luultavasti nousevat. 
Sivistyslautakunta edellyttää, että Ilolan koulu hankesuunnitelma käsitellään kaupunginhallituksessa viipymättä, jotta hanke voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviota laadittaessa.
Pykälä tarkistettiin heti.

Muut asiat

Muut asiat päätettiin esityslistan mukaisesti