Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 20.8.2020

Ilolan koulun ja Sannäs skolanin tilaratkaisut ja opetuksen järjestäminen lukuvuonna 2020-2021

Lautakunta merkitsi tiedoksi itäisen alueen koulujen hankkeiden eteneminen sekä väistötilasuunnitelmat kunnes uudet tilat ovat valmistuneet. Lautakunta peräänkuulutti ratkaisuja, joissa koulut voivat toimia Ilolassa ja Sannaisissa sekä kannattaa ratkaisua, jossa nykyiset kiinteistöt joita voidaan käyttää, täydennetään tilapäisillä ratkaisuilla kunnes modulirakennukset ovat valmiita.
Pykälä tarkistettiin heti.

Sivistystoimen talousarvio 2021

Sivistystoimen tehtäväalueet antoivat tilannekatsauksen talousarvion valmistelutilanteesta. Asia merkittiin tiedoksi.

Toimivallan siirtäminen varhaiskasvatusjohtajalle varhaiskasvatuspalveluiden palveluverkon optimoimiseksi ja rahoitusjohtajalle asiakasmaksuhyvitysten myöntämiseksi koronavirusepidemian aikana ajalla 1.8.-31.12.2020

Sivistyslautakunta päätti siirtää toimivaltaansa ajalla 1.8.-31.12.2020 siten, että varhaiskasvatusjohtaja päättää varhaiskasvatuspalvelujen palveluverkon tilapäisistä muutoksista ja rahoitusjohtaja koronavirusepidemian takia asiakasmaksuohjeeseen tehtävistä tilapäisistä muutoksista.

Muut päätökset

Muut päätökset lautakunta päätti esityslistan mukaan