Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 20.8.2020

Lokaler och undervisningsarrangemang i Illby och Sannäs läsåret 2020-2021

Nämnden antecknade för kännedom hur projekten för skolorna i östra området framskrider och planerna för tillfälliga lokaler tills de nya lokalerna är färdiga.
Nämnden förespråkar lösningar där skolorna kan fortsätta verka i Illby respektive Sannäs och understöder att de av de nuvarande fastigheterna som kan användas kompletteras med tillfälliga lösningar tills modulbyggena är färdiga.
Paragrafen justerades genast.

Bildningssektorns budget 2021

Bildningssektorns uppgiftsområden gav en lägesrapport över situationen inom budgetberedningen. Ärendet antecknades till kännedom.

Överföring av befogenheter till direktören för småbarnspedagogik gällande optimering av servicenätet inom småbarnspedagogiken och till finansieringsdirektören gällande gottgörelser i klientavgifter under coronavirusepidemin 1.8-31.12.2020

Bildningsnämnden beslöt överföra sina befogenheter under tiden 1.8-31.12.2020 så att direktören för småbarnspedagogiken fattar beslut om tillfälliga ändringar i servicenätet för småbarnspedagogiken och finansieringsdirektören fattar beslut om tillfälliga ändringar i anvisningar om klientavgifter vilka görs på grund av coronavirusepidemin.

Övriga ärenden

Övriga ärenden beslöts enligt föredragningslistan