Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 21.1.2021

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustusten ml. korona-avustusten jako 2021

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä ehdotetut Korona-avustusten kriteerit ja muut toimenpiteet seuraavin muutoksin ja merkitsi tiedoksi haku- ja käsittelyaikataulun.

Kohtaan 4.:

”Korona-avustusten myöntämiseksi yhdistyksen/taiteen perusopetuksen toimijan tulee toimittaa avustushakemuksen liitteenä selvitys, miten korona on vaikuttanut sen toiminnan vaikeutumiseen ja talouteen 1.8.2020 – 31.12.2020, verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan. Selvityksen tueksi tulee toimittaa vuoden 2019 ja vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot, joista ilmenevät toteutuneet muutokset em. ajanjaksolta. Lisäksi tulee ilmoittaa, onko yhdistys tai taiteen perusopetuksen toimija hakenut ja/tai saanut muuta korona-avustusta ja miten paljon.”

esittelijä lisäsi lauseen
”Selvityksen tueksi tulee toimittaa vuoden 2019 ja vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot, joista ilmenevät toteutuneet muutokset em. ajanjaksolta” jatkeeksi: tai vastaavan ajan talouden toteutuma

Kohtaan 6.:

”Kaupunginvaltuuston Korona-avustuksiin kohdentamista avustuksista Liikuntapalvelut jakaa 60 000 euroa liikuntajärjestöille, Kulttuuripalvelut 20 000 euroa kulttuuri- ja taideyhdistyksille ja Taiteen perusopetuksen yksikkö 20 000 euroa korona-avustusta taiteen perusopetuksen yksityisille laitoksille/toimijoille.”

Jäsen Ranta esitti seuraavan muutosehdotuksen, jota sivistyslautakunta yhtenevästi kannatti:

”Kaupunginvaltuuston Korona-avustuksiin kohdentamista avustuksista Liikuntapalvelut jakaa 60 000 euroa liikuntajärjestöille, Kulttuuripalvelut 40 000 euroa kulttuuri- ja taideyhdistyksille ja  taiteen perusopetuksen yksityisille laitoksille/toimijoille.”

Lisäksi sivistyslautakunta evästi jatkovalmistelua niin, että avustuskriteerejä yhdenmukaistetaan osaamisen osalta ja avustettavia tahoja velvoitetaan uudistuneeseen vaikuttavuusraportointiin, jolla avustusten hyöty ja lisäarvo voidaan todentaa.

Muut asiat

Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti