Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 22.9.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Epoon koulun tulevaisuus

Sivistyslautakunta päätti lakkauttaa Epoon koulun 1.8.2023 alkaen edellyttäen että valtuusto hyväksyy talousarvioesityksen 2023 lautakunnan esittämällä tavalla. Epoon koulun lakkautus huomioidaan vuoden 2023 talousarviovalmistelussa ja tarvittavat päätökset oppilaaksiottoalueista tehdään suomenkielisessä koulutusjaostossa.

Ilpo Bergström esitti Pete Latun kannattamana, että Epoon koulua ei lakkauteta, vaan annetaan sille vähintään kaksi vuotta lisää toiminta-aikaa. Tänä aikana tehdään kattava selvitys, sekä suunnitelmat Grännäsin koulun muuttamiseksi kaksikieliseksi sivistyskeskukseksi, johon alueen suomenkieliset oppilaat siirtyvät Keskuskoulun sijasta.

Tänä aikana Maa- ja metsätalousministeriön teettämä ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttama tutkimus maaseutu- ja saaristoalueilla asuvien lasten sivistyksellisten- ja sosiaalisten oikeuksien toteutumisesta ehtii myös valmistua, ja sen tuloksia voidaan käyttää päätöksenteon tukena. Lisäksi jatkoajan avulla ehditään nähdä, miten Epoon alueen kaavoitus ja tonttien myynti kehittyvät.

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 (Hanna Lönnfors, Marianne Korpi, Juha Aaltonen, Tuula Martin, Daniel Björkhem, Malin Lönnroth, Hilkka-Leena Orava, Janne Ranta, Anders Rosengren) – 2 (Ilpo Bergström, Pete Lattu) hylätä muutosesityksen.

Ilpo Bergström jätti asiasta pöytäkirjamerkinnän.

Muut asiat

Muut asiat sivistyslautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

Sivistyslautakunnan esityslista