Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 22.9.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Epoon koulus framtid

Bildningsnämnden beslutar att Epoon koulu läggs ned fr.o.m. 1.8.2023 förutsatt att fullmäktige godkänner budgetförslaget för 2023 på det sätt som nämnden föreslår. Nedläggningen av Epoon koulu beaktas i budgetberedningen för 2023 och nödvändiga beslut om elevupptagningsområden fattas i finskspråkiga utbildningssektionen.

Ilpo Bergström föreslog, understödd av Pete Lattu, att Epoon koulu inte läggs ned, utan i stället får skolan minst två år tilläggstid. Under den tiden görs en grundlig utredning samt en planer på att omvandla Grännäs skola till ett tvåspråkigt bildningscenter, dit områdets finskspråkiga elever flyttar i stället för till Keskuskoulu.
Under den tiden hinner utredningen om rättigheter i bildnings- och sociala frågor för barn på landsbygden och skärgårdsområdet, under ledning av Jord- och skogsbruksministeriet samt Nationella utvärderingscentret, färdigställas och de resultaten kan användas som underlag för besluten. Tack vara denna tilläggstid hinner man se, hur planeringen av Ebbo-området och en försäljning av tomterna framskrider.

Nämnden beslöt efter omröstning med rösterna 9 (Hanna Lönnfors, Marianne Korpi, Juha Aaltonen, Tuula Martin, Daniel Björkhem, Malin Lönnroth, Hilkka-Leena Orava, Janne Ranta, Anders Rosengren) – 2 (Ilpo Bergström, Pete Lattu).

Ilpo Bergström lämnade in en protokollsanteckning.

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslöt bildningsnämnden att fatta beslut enligt föredragningslistan.

Föredragningslista