Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 25.10.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Osavuosiraportti

Sivistyslautakunta merkitsi osavuosiraportin 3/2022 tiedoksi.

Talousarvion ennustetaan tämänhetkisen tiedon mukaan ylittyvän noin 1,8 miljoonaa euroa. Ylitykset koskevat pääosin suomen- ja ruotsinkielisiä koulutuspalveluita.

Bjurbölen päiväkodin hankesuunnitelma

Juha Aaltonen esitti Hilkka-Leena Oravan kannattamana, että hankesuunnitelma hylätään. Perusteluina suhteettoman kallis hinta vs. budjetoitu ja tämä periaatteita vastaan ryhmäkoon osalta.

Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 7 (Hanna Lönnfors, Marianne Korpi, Vilhelmiina Eskola, Daniel Björkhem, Pete Lattu, Dushi Florenta, Anders Rosengren) – 4 (Juha Aaltonen, Ilpo Bergström, Hilkka-Leena Orava, Juho Tanska) hylätä muutosesityksen.

Sivistyslautakunta hyväksyi Bjurbölen päiväkodin hankesuunnitelman osaltaan ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle käsittelyyn. Päiväkoti esitetään toteutettavaksi leasing-mallilla (5 vuotta + optio 5 vuotta).

Tilaperusteisesti laskettu tavoitehinta rakennuskustannuksille (alv 0%, hintataso 9/2022) on 3 652 000 €, toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 96 000 €; hankkeen kokonaishinta 3 748 000 €. Ensimmäisen kymmenen vuoden keskimääräiseksi sisäiseksi vuokraksi muodostuisi näin 235 000 €/v. Lopulliset hinnat saadaan kilpailutusten jälkeen.

Hankeaikataulu:

Kilpailutuksen valmistelu ja kilpailutus:
12/2022 – 02/2023 (3kk)

Toteutussuunnittelu:
03/2023 – 06/2023 (3kk)

Rakentaminen:
05/2023 – 11/2023 (6kk)

Tuuletus ja kalustus:
11/2023 – 12/2023 (1kk)

Käyttöönotto:
01/2024

Juha Aaltonen, Hilkka-Leena Orava ja Juho Tanska jättivät asiasta pöytäkirjamerkinnän.

Huhtisen päiväkodin hankesuunnitelma

Sivistyslautakunta hyväksyi Huhtisen päiväkodin hankesuunnitelman osaltaan ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle käsittelyyn.

Tilaperusteisesti laskettu tavoitehinta rakennuskustannuksille (alv 0%, hintataso 9/2022) on 9 025 000 €, toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 285 000 €; hankkeen kokonaishinta 9 310 000 €. Ensimmäisen kymmenen vuoden keskimääräiseksi sisäiseksi vuokraksi muodostuisi näin 604 000 €/v. Lopulliset hinnat saadaan kilpailutusten jälkeen.

Aikataulu (kuukaudet hankepäätöksestä lukien):

Suunnittelu, kaavatyö, kilpailutukset ja niiden valmistelu: kuukaudet 1-14.

Rakentaminen: kuukaudet 15-31.

Käyttöönotto: kuukausi 32.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Sivistyslautakunta hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman lähetettäväksi eteenpäin kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Nuorisopalveluiden bänditilat

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä ehdotuksen sijoittaa nuorisopalveluiden bänditilat Pensselitehdas ry:n tiloihin. Kaupungin toimitilajohto vastaa vuokrasopimuksen laadinnasta ja nuorisopalvelut vastaa varsinaisesta nuorten bänditoiminnasta. Bänditilojen vuokrakustannukset katetaan sisäisenä vuokrana ja määräraha varataan toimintaan vuoden 2023 talousarvioon.

Muut asiat

Muut asiat sivistyslautakunta päätti esityslistan mukaisesti.