Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 3.9.2020

Kuraattori- ja psykologipalveluiden osuus sote-maakuntauudistuksesta

Sivistyslautakunta antoi seuraavan lausuntonsa asiasta:

”Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että opiskeluhuollon koulukuraattori- ja -psykologitehtävät jatkossakin toteutetaan lähipalveluina kunnassa. Kyseiset palvelut ovat tärkeitä oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistymisen näkökulmasta. Kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan erilaista osaamista opetushenkilöstön lisäksi.  Kuraattori- ja psykologipalvelut ovat keskeinen osa koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa koulujen arjessa ja tärkeä osa kouluyhteisöä.

Psykologipalvelujen sisällöllistä kehittämistyötä on tehtävä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa yhdessä, jotta saadaan asiakkaiden tarpeet paremmin huomioitua.”

Pykälä tarkastettiin heti. 

Muut asiat

Muut asiat päätettiin esityslistan mukaan.