Hoppa till innehåll

Bildningsnämndens beslut 3.9.2020

Kurator- och psykologtjänsternas andel i landsskapsreformen inom social- och hälsovården

Bildningsnämnden gav följande utlåtande i ärendet:

”Bildningsnämnden anser det som viktigt att kurators- och psykologtjänsterna även i fortsättningen arrangeras som närservice av kommunen. Tjänsterna är viktiga för elevernas välmående och därmed elevens skolframgång. Därmed behövs inom skolan olika kunskapsområden förutom undervisningspersonalens. Kurators- och psykologtjänsterna är en central del av skolans generella elevvård och i vardagen en viktig del av skolpersonalen.

Psykologtjänsternas innehållsmässiga utvecklingsarbete skall utföras i samarbete med social-och hälsovårdstjänsterna så att kundernas behov bättre kan tas i beaktande.”

Paragrafen justerades genast. 

Övriga ärenden

Beslöts enligt föredragningslistan.